jamk.fi
16.5.2014

JAMKista valmistuneista työllistyy vuoden sisällä yli 80 %

Jyväskylän ammattikorkeakoulusta työllistytään edelleen hyvin. JAMKin sijoittumisseurannan mukaan vuonna 2012 valmistuneista 86 prosentilla on työpaikka vuosi valmistumisensa jälkeen. Työttömänä on kuutisen prosenttia. Ilahduttavaa on että 59 % vastaajien työpaikoista löytyy Keski-Suomesta, toiseksi eniten vetää Uusimaa.

84 prosenttia vastanneista kokee työskentelevänsä tutkintoaan vastaavalla alalla. Tulos on viime vuosina tasaisesti parantunut ja erityisen hyvä se on sosiaali- ja terveysalalla. 57 prosenttia vastaajista ilmoittaa työskentelevänsä asiantuntijatehtävissä tai esimies- ja johtotehtävissä. Eniten yrittäjiä on Tiimiakatemiasta valmistuneissa.

Valmistuneiden mukaan heidän osaamisensa on vastannut hyvin myös työnantajien odotuksia. Ammattikorkeakoulututkinnon suorittaneiden odotetaan olevan laaja-alaisia moniosaajia, joilla on hallussa myös yhä erikoistuneempaa osaamista.

– Työelämässä heiltä odotetaan käytännönläheistä osaamista ja valmiutta toimia muuttuvissa tilanteissa. Alasta riippumatta muun muassa liiketoiminta-, kansainvälisyys- ja tietoteknisen osaamisen kehittäminen koetaan tärkeäksi, JAMKin laatupäällikkö Tero Janatuinen kertoo. Myös yrittäjyysosaamisen merkityksen kasvu näkyy vastauksista. Moni on kiinnostunut myös täydentämään oman alan erikoisosaamistaan tai jatkamaan opintojaan ylempään AMK-tutkintoon.

Kun tarkastellaan viisi vuotta työelämässä olleita, eli vuonna 2007 ammattikorkeakoulusta valmistuneita, on työpaikka 93 prosentilla. Heidän näkemyksensä mukaan työelämässä tarvitaan sekä kykyä itsenäiseen työskentelyyn että myös yhteistyö- ja vuorovaikutustaitoja.

Tiedot perustuvat JAMKissa vuosittain AMK-tutkinnon suorittaneille tehtävään sijoittumisseurantaan ja viisi vuotta aiemmin valmistuneille tehtyyn uraseurantaan. Viimeisimmissä kyselyissä vastausprosentit olivat 46 ja 39.

Lue lisää

Lisätietoja:
Tero Janatuinen, laatupäällikkö, 040 536 5591, etunimi.sukunimi@jamk.fi, Jyväskylän ammattikorkeakoulu