jamk.fi
12.5.2014

JAMKin teknologiayksikön kone- ja rakennustekniikan tulosalueilla aloitettiin YT-neuvottelut

Yhteistoimintaneuvottelun perusteena ovat rakenteelliset muutokset sekä konetekniikan ja rakennustekniikan tulosalueiden heikko taloudellinen tulos, jolle ei ole näkyvissä myönteistä muutosta

Erityisesti rakenteellinen muutos edellyttää toiminnan uudelleenjärjestelyä. Neuvottelujen tavoitteena on saavuttaa noin 800 000 euron pitkän aikavälin kustannusten sopeutukset. Puolet säästötavoitteesta arvioidaan olevan luonteeltaan olennaista ja pysyvää sekä puolet väliaikaista riippuen TKI- ja palvelutoiminnan kehittymisestä. Tavoitteena on enintään kahdeksan henkilötyövuoden suuruinen vähennys.

Neuvottelu koskee teknologiayksikön konetekniikan ja rakennustekniikan tulosalueiden henkilöstöä kokonaisuudessaan, yhteensä 50 henkilöä. Neuvotteluissa käsitellään henkilökunnan mahdollisia lomauttamisia, osa-aikaistamisia, irtisanomisia ja siirtoja tehtävistä toisiin tai toimipisteestä toiseen. Lisäksi muutokset työtehtävissä sekä niihin liittyvät uudelleenkoulutuskysymykset kuuluvat neuvoteltaviin asioihin.

Lisätietoja:
Pasi Raiskinmäki, yksikönjohtaja, 050 309 5359, etunimi.sukunimi@jamk.fi, Jyväskylän ammattikorkeakoulu, teknologiayksikkö

Jaa

Takaisin