jamk.fi
2.4.2014

JAMK kolmanneksi suosituin ammattikorkeakoulu

Jyväskylän ammattikorkeakouluun haki kevään nuorten yhteishaussa ennätysmäärä eli 4706 ensisijaista hakijaa. JAMK onkin Suomen kolmanneksi vetovoimaisin ammattikorkeakoulu nuorten koulutuksissa. JAMKin edelle vetovoimatilastoissa sijoittuivat Tampereen ammattikorkeakoulu ja Metropolia. Kevään yhteishaussa oli mukana 24 ammattikorkeakoulua

Suurimmat nousijat olivat musiikki, maaseutuelinkeinot, tietojenkäsittely ja ohjelmistotekniikka. JAMK onkin ollut viime aikoina näkyvästi esillä pelikoulutuksen tarjoajana. Myös musiikin koulutusohjelmassa alkava musiikkiteatterin suuntautumisvaihtoehto on herättänyt runsaasti kiinnostusta. Maaseutuelinkeinoissa tehtiin tänä vuonna ennätys hakijamäärässä. JAMKin Saarijärven toimipiste, Biotalousinstituutti, tarjoaa ainoana alueella agrologikoulutusta bioenergia-painotuksin.

Vetovoimaisimmat koulutukset olivat hoitotyö, fysioterapia ja sosiaaliala, joissa yhtä paikkaa tavoittelee yli 11 hakijaa.

Aikuispuolella kiinnosti erityisesti liiketalouden koulutusohjelma, jossa tradenomiksi voi opiskella työn ohessa. Yhtenä painopistealueena on mm. digitaalinen liiketoiminta.

Kevään 2014 yhteishaussa oli tarjolla 22 päiväopiskeluna ja 3 aikuisopiskeluna suoritettavaa AMK-tutkintoon johtavaa koulutusohjelmaa seitsemältä alalta, lisäksi tarjolla oli 11 ylempään AMK-tutkintoon johtavaa koulutusohjelmaa. Opiskelupaikan JAMKiin hakeneista tulee saamaan yli 1200.

Valintakokeet järjestetään touko-kesäkuussa. Opiskelemaan valituille  opiskelijavalinnan tuloksista ilmoitetaan aikuisten osalta aikaisintaan 13.6. ja nuorten 30.6. Ajankohtaista tietoa hakuprosessin etenemisestä löytyy  JAMKin sivuilta www.jamk.fi/hakeminen.

Lisätietoja:
Hakutoimisto, 040 556 0409, hakutoimisto@jamk.fi sekä Kristiina Korhonen, opiskelijapalveluiden päällikkö, 040 5858 604, etunimi.sukunimi@jamk.fi, Jyväskylän ammattikorkeakoulu

Jaa

Takaisin