jamk.fi
24.1.2014

JAMK kehittää Kosovon opettajankoulutusta

Jyväskylän ammattikorkeakoulun ammatillinen opettajakorkeakoulu on vetovastuussa ammatillisen opettajankoulutuksen kehittämisestä Kosovossa Med@UP-hankkeen puitteissa. Euroopan suurimman Tempus-rahoituksen saanut hanke käynnistyi Pristinassa tammikuussa.

Kosovon opetusministeriö on linjannut tavoitteekseen, että kaikilla opettajilla tulee olla maisteripohjainen tutkinto vuoteen 2016 mennessä. Strategian toteutuminen edellyttää maan opettajankoulutuksen uudistamista.

Modernizing Teacher Education in the University of Pristhina (Med@UP) on Pristinan yliopiston koordinoima hanke, jossa rakennetaan yliopiston kasvatustieteiden tiedekuntaan kuusi opettajankoulutuksen maisteriohjelmaa. Hankkeelle myönnettiin tänä vuonna Euroopan suurin Tempus-rahoitus, lähes 900 000 euroa.

JAMKin ammatillisella opettajakorkeakoululla on hankkeessa johtava rooli ammatillisen opettajankoulutuksen kehitystyön osalta. Tavoitteena on kehittää yhteistyössä kaksivuotinen ammattipedagogiikkaan painottuva maisteriohjelma. Jyväskylästä toteutukseen osallistuu kymmenkunta opettajankouluttajaa.

– Kosovossa täysin uusi ohjelma on eurooppalaisessakin kontekstissa ainutlaatuinen. Kehittämistyö pohjautuu ammatilliseen opettajankoulutukseemme ja ylempien ammattikorkeakoulututkintojen työelämää lähellä olevaan toteutustapaan, kertoo tutkimus- ja kehityspäällikkö Leena Kaikkonen JAMKin ammatillisesta opettajakorkeakoulusta.

– Ammatillisen opettajankoulutuksen malliamme arvostetaan Kosovossa korkealle. Paikallisten vahva luottamus ammattipedagogiseen osaamiseemme rakentui aiemman koulutusvientinä toteutetun kehittämishankkeen myötä.

Med@UP-hanke on Kosovossa merkittävä kehitysaskel ja tammikuun aloitustilaisuus sai osakseen paljon julkisuutta paikallisissa medioissa. Kosovolaisten ja suomalaisten toimijoiden lisäksi mukana on partnereita Sloveniasta, Italiasta sekä Iso-Britanniasta. Kolmivuotinen hanke kestää vuoden 2016 loppuun.

Lisätietoja:
Eila Burns, projektipäällikkö, 040 5323 126, etunimi.sukunimi@jamk.fi
Leena Kaikkonen, tutkimus- ja kehityspäällikkö, 040 5323 162, etunimi.sukunimi@jamk.fi, Jyväskylän ammattikorkeakoulu, ammatillinen opettajakorkeakoulu