jamk.fi
21.3.2014

Erityistä tukea myös aikuisopiskelijoille

Erityisen tuen tarve on yhä vahvemmin läsnä nuorten ja myös aikuisten ammatillisessa koulutuksessa. Mitä uutta tutkimustietoa löytyy ammatilliseen erityisopetukseen liittyen ja minkälaisia käytännön kehittämisen pilotointeja on kentällä käynnissä?

Muun muassa näihin kysymyksiin paneudutaan valtakunnallisessa erityisopetuksen seminaaripäivässä 26.3. klo 9.30 alkaen. Tilaisuus järjestetään Jyväskylän ammattikorkeakoulun Dynamolla Lutakon kampuksella, Piippukatu 2, auditorio.

– Aikuisten oppiminen ja opiskelu eivät aina suju odotetulla tavalla. Puutteelliset opiskelutaidot tai tunnistamattomat oppimisen vaikeudet saattavat hidastaa ja hankaloittaa opintoihin hakeutumista ja opinpoluilla etenemistä. Aikuiskoulutuksen toimintajärjestelmissä tukitoimia oppimisen ja opiskelun pulmiin on tarjolla vähän ja satunnaisesti, samoin erityisopettajien määrä aikuiskoulutuksessa on vähäinen,  JAMKin ammatillisen opettajakorkeakoulun lehtori Leena Selkivuori kertoo. Hän vetää tilaisuudessa työpajaa, jossa pohditaan, minkälaisia tunteita erityinen tuki aikuisopiskelijoissa herättää.

Päivän aikana kuullaan puheenvuorot myös koulutyön sujumisen ennustajista ja riskitekijöistä sekä ammattikoulun arjesta opiskelijoiden silmin. Työpajoissa käsitellään myös tutkintoa täydentävien opintojen ja ammattiaineiden liittämistä sekä opettajien oppimisvaikeuksia.

Seminaari kokoaa yhteen koulutuskuntayhtymien ja oppilaitosten erityisopetuksen koordinaattorit sekä erityisopetuksen linjauksista kiinnostuneen ammatillisen perusopetuksen henkilöstön. Seminaari on osa Opetushallituksen rahoittamaa Opiskelijan hyvinvoinnin ja oppimisen edistäminen ammatillisessa koulutuksessa -hanketta. Sen järjestävät  AOKK ja Ammatilliset erityisopettajat ry:n.

Tilaisuuden ohjelma

Lisätietoja:
Leena Selkivuori, lehtori, 040 532 3172, etunimi.sukunimi@jamk.fi sekä Johanna Aho, koulutussuunnittelija,  0400 811 087, etunimi.sukunimi@jamk.fi, Jyväskylän ammattikorkeakoulu, ammatillinen opettajakorkeakoulu

Avainsanat

Jaa

Takaisin