jamk.fi
12.3.2014

Ensi kesänä voit vahvistaa Venäjäosaamistasi

Venäjäosaamisesta kilpailuetua on uusi opintokokonaisuus (15 op), joka syventää palvelujen markkinointi- ja myyntiosaamista venäläisille asiakkaille sekä kehittää ymmärrystä venäläisestä kuluttajana, matkailijana ja asiakkaana.

Opintoihin voivat osallistua restonomi- ja tradenomiopiskelijat sekä liike-elämässä toimivat ammattilaiset, joilla on halua kasvattaa Venäjäosaamistaan. Opinnot on suunnattu niille, jotka ovat kiinnostuneita venäläisestä kulttuurista ja haluavat hyödyntää erityisosaamistaan matkailualan tai kaupan parissa. Kesäopintoihin osallistuvilta edellytetään aiempaa liiketoiminta-alan koulutusta sekä toivotaan venäjän kielen ja kulttuurin perustaitoja.

Kasvavaan asiakasryhmään kannattaa panostaa

Venäjäopinnot vastaavat alueen matkailuyritysten ja liike-elämän tarpeeseen. ”Venäjä on valittu Keski-Suomen matkailustrategiassa ja alueen matkailuyrityksissä tärkeimmäksi markkina-alueeksi. Venäläiset ovat merkittävin asiakasryhmä ulkomaalaisista matkailijoista, ja tämän määrän arvellaan kasvavan”, kertoo lehtori Anita Hukkanen. Työelämässä tarvitaan venäjäosaamista yhä enemmän ja venäjäosaaminen on työntekijälle valtti.

Venäjäosaamisesta kilpailuetua -opintokokonaisuuden aikana opiskelijat muodostavat yritysten edustajien kanssa kehitystiimejä, joissa yhdessä mietitään keinoja lisäarvon tuottamiseen venäläisille asiakkaille. Kehittämisaihioita testataan käytännössä autenttisilla asiakkailla, venäläisillä. Kesäopintojen keskeisimmät sisällöt ovat asiakasymmärryksen kasvattaminen, palvelujen kehittäminen ja kohdentaminen venäläisille sekä asiakaskokemuksen johtaminen. Opinnot sisältävät sekä lähiopetusta, projektitöitä että verkko-opiskelua.

Venäjäopinnot alkavat toukokuussa viikolla 20 ja päättyvät elokuun lopussa. Opintokokonaisuuden lisäksi voit suorittaa vapaaehtoiset lisäopinnot (3 op) Summer School Pietarissa JAMKin kumppanikorkeakoulussa 10.8. - 24.8. 2014.

Avoimen ammattikorkeakoulun kautta osallistuville kokonaisuus maksaa 150 euroa ja tutkinto-opiskelijoille se on ilmainen. Lue lisää

Lisätiedot: lehtori Anita Hukkanen, puh. +358504473334

Jaa

Takaisin