jamk.fi
10.3.2014

Ammattikorkeakoulut kehittämään terveysalan koulutusta Kazakstanissa

Suomalaiset ammattikorkeakoulut solmivat koulutusvientisopimuksen Kazakstanin terveysministeriön ja Maailmanpankin kanssa. Puolentoista vuoden kehitysprojektissa asiantuntijat uudistavat sairaanhoitajakoulutusta sekä terveysalan oppilaitosten henkilöstön osaamista Kazakstanissa.

Kehitystyössä yhdistyy neljän ammattikorkeakoulun asiantuntemus. Jyväskylän ammattikorkeakoulun koordinoimassa projektissa on mukana myös FUAS (Federation of Universities of Applied Sciences), joka on Hämeen ammattikorkeakoulun, Lahden ammattikorkeakoulun ja Laurea-ammattikorkeakoulun muodostama strateginen liittouma.

JAMK ja FUAS-liittouma ovat tehneet yhteistyötä Kazakstaniin suuntautuvassa koulutusviennissä jo lokakuusta 2012 lähtien. Onnistuneet koulutustoteutukset sekä Suomessa että Kazakstanissa ovat vakuuttaneet Kazakstanin terveysministeriön suomalaisista erinomaisena kumppanina. Nyt alkaneesta projektista ministeriön puolesta sopimuksen allekirjoitti varaterveysministeri Erik Baizhunusov.

Ammattikorkeakoulujen asiantuntijat lähtevät projektin myötä tekemään kehitystyötä Kazakstaniin. Yhteensä projektin työmäärä on noin 16 henkilötyökuukautta. Suomalaisten tehtävänä on uudistaa Bachelor-tasoisen sairaanhoitajakoulutuksen opetussuunnitelma nostamalla koulutus eurooppalaiselle tasolle, tutkia koulutuksen tuottamaa osaamista sekä kehittää ja antaa suosituksia henkilöstön osaamisen kehittämiseksi yli 60 terveysalan oppilaitoksessa.

– Olemme onnistuneet kokoamaan erinomaisen asiantuntijatiimin yhdistämällä neljän ammattikorkeakoulun ja kahden ammatillisen opettajakorkeakoulun huippuosaajat. Sairaanhoitajakoulutuksen opetussuunnitelmatyö alkaa heti maaliskuussa ja toukokuussa käynnistyy laaja survey-tutkimus sairaanhoitajakoulutuksen tuottamasta osaamisesta, asiantuntijatiimin johtaja TtT Johanna Heikkilä JAMKista kertoo.

– Sopimus vahvistaa JAMKin ja FUAS-liittouman asemaa kansainvälisesti arvostettuina korkeatasoisen terveysalan koulutuksen tuottajina. Suomalaiselle koulutusosaamiselle on kysyntää maailmalla, kertoo kehittämispäällikkö Timo Ahonen FUAS-liittoumasta.

Lisätietoja:
Timo Juntunen, koulutusvientipäällikkö, 040 7790 763, etunimi.sukunimi@jamk.fi, Jyväskylän ammattikorkeakoulu
Timo Ahonen, kehittämispäällikkö Global Activities, 050 5020 624, etunimi.sukunimi@lamk.fi, FUAS-liittouma
Päivi Homan-Helenius, yliopettaja, 03 6467 506, etunimi.sukunimi@hamk.fi, Hämeen ammattikorkeakoulu
Hannele Tiittanen, yliopettaja, 050 4036 885, etunimi.sukunimi@lamk.fi, Lahden ammattikorkeakoulu
Teija-Kaisa Aholaakko, yliopettaja, 09 8868 7348, etunimi.sukunimi@laurea.fi,  Laurea-ammattikorkeakoulu

Takaisin