jamk.fi
18.2.2014

JAMKin AHOT-järjestelmän ulkoinen arviointi

Aikaisemmin hankitun osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen (AHOT) on tärkeä osa elinikäistä oppimista. Osaamista syntyy koulutuksen sisäksi myös työelämässä, järjestötehtävissä ja elämässä yleensä.

​Turun yliopiston vuoden 2013 lopulla toteuttaman AHOT-järjestelmän arviointihankkeen kokemusten ja opettajilta sekä opiskelijoilta kerätyn palautteen perusteella todetaan, että toimintaohjeiden, prosessikaavioiden ja muun kirjallisen materiaalin osalta aiemmin hankitun osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen asiat alkavat olla korkeakouluissa kunnossa.

AHOT-arvioinnin tavoitteena oli arvioida korkeakoulun AHOT-toimintajärjestelmän kokonaisuutta, sen yleisiä tavoitteita ja valintoja ja ennen kaikkea käytännön toteutusta sekä opetus- ja hallintohenkilökunnan että opiskelijan näkökulmista. Hanke arvioi Turun yliopiston, Tampereen teknillisen korkeakoulun, Metropolian ja JAMKin AHOT-järjestelmän.

JAMKin kehittämiskohteet arvioinnin perusteella:

  • yhteinen sähköinen järjestelmä hankitun osaamisen tunnistamiseksi ja tunnustamiseksi kehitetään
  • laajojen osaamiskokonaisuuksien AHOT-prosessi selkiinnytetään ja keskitetään
  • OPS-uudistuksen yhteydessä vahvistetaan tietämystä osaamisperustaisuudesta ja osaamisen hyväksilukemisesta
  • osaamisen tunnistaminen otetaan vahvemmin mukaan opintojen keski- ja loppuvaiheen ohjaukseen

Arviointiraportti (pdf)

Lisätietoja:
Hannu Ikonen, koulutuksen kehittämispäällikkö, 040 528 3762
Jyväskylän ammattikorkeakoulu

Jaa

Takaisin