jamk.fi
31.10.2013

Workshop 4: Uudistava johtaminen - Eettisyydestä kilpailuetua

Uudistava johtaminen – Eettisyydestä kilpailuetua, workshop 22.8.2012

Uudistava johtaminen - projektin neljäs yritysten yhteinen workshop pidettiin 22.8.2012 Juhlatalo Majakoskella. Päivän teemana oli tarkastella johtamista ja esimiestyötä eettisestä näkökulmasta. Puhujana ja sparraajana tilaisuudessa toimi henkilöstöjohtamisen professori Anna-Maija Lämsä Jyväskylän yliopiston Kauppakorkeakoulusta. Lämsän esitys toi esille muun muassa sen, kuinka eettinen organisaatiokulttuuri lisää työnimua, joka ilmenee työntekijöiden tarmona, omistautumisena ja uppoutumisena työhönsä. Lisäksi se selittää innovointikyvykkyyttä. Johdon ja esimiesten esimerkillinen toiminta on yksi keskeisimmistä eettisen organisaatiokulttuurin rakentajista.

Esityksen jälkeen työstimme yhdessä eteenpäin ajankohtaisia eettisiä haasteita ja etsimme niihin ratkaisukeinoja. Millaista johtajuutta tarvitaan, kun yrityksessä on paljon epätietoisuutta tulevasta? Miten parantaa henkilöstön kokemuksia hyvästä ja avoimesta viestinnästä erityisesti muutostilanteissa? Miten yrityksissä arvostetaan senioriteettia tai tuetaan nuorten esimiesten johtajuutta? Muutoksen arkipäiväisyys, säilyttäminen, avoimuus ja luottamus nousivat keskeisiksi asioiksi ratkaisukeinoja etsittäessä.

Jaa

Takaisin