jamk.fi
31.10.2013

Workshop 2: Uudistava johtaminen - Yhteinen suunta

Uudistava johtaminen - Yhteinen suunta, workshop 22.2.2012

Uudistava johtaminen – projektin toinen mukana oleville yrityksille yhteinen workshop pidettiin 22.2.2012 aurinkoisessa Marttalassa. Päivän teemana oli löytää yhteinen sävel 1,5 vuoden tekemiselle ja löytää projektin lopussa siintävä tavoitetila – eli rakentaa yhteinen UUJO - roadmap. Tilaisuuden aluksi pohdimme itse kukin, mitkä ovat johtamisen johtoajatuksemme: tiedonkulku, aikaa olla läsnä, kasvun johtaminen ja luottamus koettiin tärkeiksi teemoiksi. Tärkeimmäksi tulevaisuuden tavoitteeksi UUJO - roadmapissa yritykset nostivat sen, että he haluavat olla haluttuja työnantajia. Se, millä siihen päästään, tuotti lukuisia toimenpide-ehdotuksia. Esimerkiksi onnistuneet rekrytoinnit ja työhön perehdyttämiset, henkilöstön mukaan ottaminen yrityksen kehittämiseen, asiantuntijoiden kasvattaminen esimiesvastuuseen koettiin keskeisiksi kehittämiskohteiksi. Esille nousi erityisesti tarve hyvien käytäntöjen jakamisesta projektissa mukana olevien yritysten kesken ja sitä kautta uusien toimintatapojen löytäminen omaan tekemiseen.

Yhteisen työskentelyn lomassa pääsimme kuulemaan myös yhteisöviestinnän asiantuntija Vilma Luoma-ahon sparrausta johtamisviestinnästä. Vilman inspiroivasta esityksestä jäi eniten muhimaan ajatus luottojoukoista - ja miten niitä johtamisen avulla on mahdollista rakentaa. Luottojoukot ovat sidosryhmiä, joiden usko ja luottamus organisaatioon on niin vahva, että siitä seuraa organisaatiolle monenlaisia hyötyjä.

Tilaisuuden graafisena fasilitaattorina toimi Linda Saukko-Rauta JAMKista.

Jaa

Takaisin