jamk.fi
29.11.2013

Vuoden 2013 paras logistiikka-alan opinnäytetyö tulee JAMKista

Helsingissä 28.11. pidetyssä Suomen Osto ja Logistiikka yhdistys LOGY ry:n palkintojenjakotilaisuudessa palkittiin vuoden paras logistiikan opinnäytetyö.

Parhaaksi työksi valittiin JAMKin Logistics Engineering koulutusohjelmasta valmistuneen Minna Hyvärisen opinnäytetyö: ”THE EUROPEAN UNION’S PREFERENTIAL TRADE AGREEMENTS: Performing an Origin Status Assessment”

Opinnäytetyön toimeksiantaja oli Metso Paper Oy Jyväskylän yksikkö. Kansainvälisten, EUn neuvottelemien kauppasopimusten puitteissa Metso ja sen asiakkaat hyötyvät tullietuuksista tavaroiden viennin ja tuonnin yhteydessä. Tullietuuksien saaminen edellyttää tavaroiden alkuperämaan olevan Euroopan Unionissa. Alkuperämaan määrittely tapahtuu säädösten perusteella. Metson tuotteiden alkuperästatuksen arvioimiseksi nousi tarve systemaattisen lähestymistavan luomiselle. Täten keskeiseksi tutkimusongelmaksi muodostui se, miten alkuperästatuksen arviointi voidaan suorittaa.

Tutkimusote opinnäytetyössä oli kvalitatiivinen. Tutkimusongelmaan haettiin vastauksia keräämällä tietoa kirjallisesta aineistosta sekä sisäisin haastatteluin ja myös hyödyntäen käytännön kokemuksia. Työssä käytetty tieto saatiin pääosin yrityksen hankinta- ja huolintatoiminnoista.

Opinnäytetyön tulokset sisältävät ohjeet alkuperästatuksen arvioinnin suorittamiseen sekä kaksi työkalua helpottamaan tätä prosessia. Metso Paperilla on nyt käytössään hyvät ohjeistukset ja opinnäytetyö toimii hyvänä tietolähteenä muille kansainvälisen kaupan parissa toimiville yrityksille.

Logistiikkayhdistys korosti arvioinnissaan, kuinka sopimusten näkökulma hämmästytti arvioitsijoita uutena lähestymistapana asiaan. Tutkimus näyttää kansainvälisen liiketoiminnan riskejä ja alkuperämaan arviointi opettaa kaikkia alan toimijoita näistä asioista. Arvioinnissa korostettiin myös tiedonhankinnan perusteellisuutta.

Ohjaavan opettajan Hannu Lähdevaaran mielestä Hyvärisen työ käsitteli erittäin vaativaa kohdetta, työ tehtiin erityisen huolellisesti ja tiedon haku monista eri lähteistä oli ansiokasta. ”Minna joutui ottamaan selvää uudesta aihepiiristä omatoimisesti ja on omaksunut asian täydellisesti. Yritys, jolle opinnäytetyö tehtiin saa hyvien tietojen lisäksi käyttöönsä valmiit työkalut”, pohtii Lähdevaara, eikä hämmästele lainkaan opinnäytetyön saavuttamaa opinnäytetyökilpailun 1. sijaa.

Lisätietoja

Opinnäytetyön tiivistelmä ja linkki sähköiseen aineistoon: THE EUROPEAN UNION’S PREFERENTIAL TRADE AGREEMENTS : Performing an Origin Status Assessment

Kantanen Sami

Kantanen Sami

Päällikkö logistiikka, Head of Department, Logistics
Logistiikka, Logistics
Teknologia, School of Technology
+358408257405
Näytä lisää
Tutkinnot:
M.Eng

Jaa

Takaisin