jamk.fi
14.11.2013

Verkko-ohjaus tukee nuorten elämäntapojen muutosta

Aiheeseen paneudutaan IIRO-hankkeen päätösseminaarissa 14.11. klo 9.30 alkaen paikkana JAMK, Dynamon auditorio, Piippukatu 2, Jyväskylä

Nuorten ja perheen osallisuutta tukeva lihavuuden hoidon ja ennaltaehkäisyn ryhmäohjaukseen on kehitetty toimintamalli. Mallissa hyödynnetään interaktiivista etäohjausmenetelmää.

Työ on tehty yhteistyössä JAMKin IIRO - Interaktiivinen ryhmäohjaus nuorten ylipainon ennaltaehkäisyssä ja lihavuuden hoidossa -hankkeen ja Keski-Suomen keskussairaalan lastenpoliklinikan ja Keski-Suomen Seututerveyskeskuksen kouluterveydenhuollon kanssa.

– Ryhmäohjauksessa tarjotaan vertaistukea samassa tilanteessa olevilta nuorilta ja heidän perheiltään sekä tehostetaan ohjausta elämäntapamuutokseen. Verkossa tapahtuvan ohjauksen lisäksi järjestetään kaksi tapaamista, projektipäällikkö Essi Heimovaara-Kotonen kertoo.

 Uutta mallia on pilotoitu kuluneen vuoden aikana neljälle ryhmälle. Siihen osallistuivat nuoret perheineen. Ohjaajina toimivat kouluterveydenhuollossa terveydenhoitajat ja erikoissairaanhoidossa moniammatillinen tiimi, johon kuuluivat ravitsemusterapeutti, fysioterapeutti ja psykologi. Alussa ja lopussa toteutettiin kontaktitapaamiset.

– Verkko-ohjaus toteutui 6-8 kertaa, joista yksi oli suunnattu vanhemmille. Ohjauksissa käsiteltiin nuorten ja perheiden tarpeiden mukaisesti mm. ravitsemukseen, liikuntaan, ajankäyttöön, uneen ja itsetuntoon liittyviä asioita. Verkkotapaamisten lisäksi nuoret ja vanhemmat saivat arkeen sovellettavia kotitehtäviä.

 Lisäksi elämäntapaohjaukseen sisältyi nuoren alku- ja loppuarviointi erilaisilla mittareilla mitattuna sekä perheen alku- ja loppuarviointi.

Aiheeseen paneudutaan IIRO-hankkeen päätösseminaarissa 14.11. klo 9.30 alkaen paikkana JAMK, Dynamon auditorio, Piippukatu 2.

Päivän aikana tarkastellaan nuorten lihavuutta ja elämäntapamuutosten tukemista maan johtavien asiantuntijoiden johdolla useasta eri näkökulmasta sekä kuullaan ryhmäohjauksen toimintamallia pilotoineiden ammattilaisten kokemuksia.

IIRO - Interaktiivinen ryhmäohjaus nuorten ylipainon ennaltaehkäisyssä ja lihavuuden hoidossa -projekti on Jyväskylän ammattikorkeakoulun hallinnoima ja Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoittama kaksivuotinen kehittämishanke. Projektin päärahoittajana on toiminut Keski-Suomen liitto. Kehittäjäpartnereina ovat toimineet Keski-Suomen sairaanhoitopiirin lastentautien poliklinikka sekä Keski-Suomen seututerveyskeskuksen kouluterveydenhuolto

Lisätietoja:
Essi Heimovaara-Kotonen, projektipäällikkö, 040 567 1054, etunimi.sukunimi@jamk.fi, Jyväskylän ammattikorkeakoulu, hyvinvointiyksikkö, IIRO-hanke