jamk.fi
31.10.2013

Uudistava johtaminen -workshop 5: ongelmanratkaisijasta valmentajaksi

Uudistava johtaminen –projektin järjestämä workshop pidettiin 21.11.2012 Juhlatalo Juurikkasaaressa. Päivän tavoitteena oli vahvistaa osallistujien valmentavaa johtamisotetta konkreettisten keinojen kautta teemalla ”Ongelmanratkaisijasta valmentavaksi esimieheksi”. Tilaisuudessa asiantuntijana ja valmentajana toimi Satu Vainio Novetokselta. Valmentavan johtamisen ytimessä on ajatus siitä, että valmiiden ratkaisujen tarjoamisen sijaan alaisia voi tukea ratkaisemaan asioita entistä itsenäisemmin ja siten vaikuttaa sekä heidän motivaatioonsa että työnsä mielekkyyteen.


Päivä aloitettiin miettimällä omia käytännön ja arkipäivän esimerkkejä valmentavasta johtamisesta. Lisäksi tehtiin coaching-harjoituksia pienryhmissä ja harjoiteltiin kuuntelijan ja kysyjän rooleja. Virheiden johtamisen sijaan haluttiin nostaa esille onnistumisten johtaminen: tuodaan esille onnistumiset ja avataan ne tarkemmin työyhteisössä ja lisätään sitä kautta onnistumisten määrää. Keskeiseksi oivallukseksi nousi myös avoimien kysymysten kysyminen: ”Mitä et ole vielä ajatellut?”

Jaa

Takaisin