jamk.fi
19.11.2013

Tervetuloa kuulemaan Kelan Ikääntyneiden kuntoutujien yhteistoiminnallisen kuntoutuksen kehittämishankkeen tuloksia

Tervetuloa 20.11.2013 klo 10.30–12.00 Kansaneläkelaitokselle Nordenskiöldinkatu 12, Helsinki

Haastateltavina ovat hankkeen tutkijoiden (JAMK, THL, VTKL) lisäksi kuntoutuja ja hänen omaishoitajansa sekä kuntoutusta tehnyt terapeuttityöpari, joista toinen toimi ryhmäohjaajana ja toinen omaohjaajana.

Eläkkeelle jäämisen jälkeen suomalaisella on edessään parhaimmillaan jopa kolmenkymmenen vuoden tulevaisuus. Ei siis ole yhdentekevää, millaiseksi elämän viimeinen kolmannes muodostuu. Toistaiseksi tähän elämänvaiheeseen on ollut tarjolla melko perinteisiä ja rajattuja kuntoutuspalveluja.

IKKU-hankkeessa kehitettiin gerontologiseen tietoon perustuvaa monialaista kuntoutusta yhdessä kuntoutujien, heidän kotikuntiensa ja kuntoutuslaitosten kanssa. Monitieteinen gerontologinen kuntoutus vaikutti kuntoutujan koko elämäntilanteeseen, jolloin fyysisten oireiden ja toimintakyvyn ongelmien rinnalle löytyi vahvuuksia ja ilonaiheita. Vanhuuden ikävaiheeseen siirtymisen sijaan kuntoutukseen osallistuneet ikäihmiset ryhtyivät suunnittelemaan tulevaisuuttaan. He löysivät entisiä harrastuksia ja mielenkiinnonkohteita, jotka tuottivat iloa ja antoivat toiveikkuutta tulevaisuuteen.

Keski-iältään 80-vuotiailla kuntoutujilla oli eteneviä terveydentilan muutoksia ja toimintakyvyn ongelmia, joista oli muodostumassa itsenäisen kotona selviytymisen riskitekijöitä. Riskitekijöihin pystyttiin puuttumaan aktiivisesti kuntoutuksen aikana ja kuntoutujien keskinäinen omaehtoinen toiminta lisääntyi.

Keskinäisellä yhteistyöllä kunnilla, kolmannen sektorin toimijoilla ja kuntoutuslaitoksilla on mahdollisuus tukea ikääntyneiden ihmisten hyvinvointia mahdollistamalla omaehtoista ryhmätoimintaa. Hanke toteutettiin yhteistyössä Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen, Jyväskylän ammattikorkeakoulun ja Vanhustyön keskusliiton kanssa.

Ilmoittautuminen tilaisuuteen: teoskehittamishanke@kela.fi

Lisätietoja
Aila Pikkarainen, tutkija, 040 7604 316, etunimi.sukunimi@jamk.fi, Jyväskylän ammattikorkeakoulu