16.12.2013

Tehtäväkiertoa JAMKin johdossa

Jyväskylän ammattikorkeakoulun strategisia tavoitteita ovat oppimisen laatu, yrittäjyys ja kansainvälisyys. Tavoitteena on olla Suomen paras yrittäjyyttä edistävä korkeakoulu.

JAMK vahvistaa merkittävästi yhteistä yrittäjyyden ja innovaatiotoiminnan oppimis- ja kehittämisympäristöä, josta muodostetaan oma tulosalue, JAMK Generator, osana JAMKin hallintoyksikköä. Jyväskylän ammattikorkeakoulun hallitus on 16.12. kokouksessaan nimittänyt tulosalueesta vastaavaksi liiketoimintajohtajaksi YTM, MBA Pekka Jääskön, joka on aikaisemmin toiminut hallintojohtajana. Hän aloittaa tehtävässä 1.1.2014 vastuualueenaan yrittäjyyden ja innovaatiotoiminnan edistäminen JAMKissa. Liiketoimintajohtaja Pekka Jääskö on JAMKin johtoryhmän jäsen ja raportoi rehtori/toimitusjohtajalle.Hallintojohtajaksi nimitetään KTM Mikko R. Salminen 1.1.2014 alkaen Hän siirtyy tehtävään teknologiayksikön johtajan tehtävästä. Teknologiayksikön johtajan tehtävään nimitetään 1.1.2014 alkaen FT Pasi Raiskinmäki. Hän on toiminut aiemmin tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminnan kehittämispäällikkönä JAMKin hallintoyksikössä. Molemmat ovat JAMKin johtoryhmän jäseniä ja raportoivat rehtori/toimitusjohtajalle.TKI-kehittämispäällikön tehtävät siirtyvät pääosin vararehtori Heikki Malisen vastuulle.

Lisätietoja:
Jussi Halttunen, rehtori, 0400 644 913, etunimi.sukunimi@jamk.fi, Jyväskylän ammattikorkeakoulu

Jaa

Takaisin