19.12.2013

Sitra valitsi Massainfon, Resurssiviisaan asumisen ja Bussiloikan Jyväskylän pilottihankkeiksi

Sitran ja Jyväskylän kaupungin Kohti resurssiviisautta -hankkeen kokeilujen pohjalta jatkoon on valittu kolme pilottihanketta: joukkoliikenteen käytön lisäämiseen tähtäävä Bussiloikka, ekotehokkaaseen asumiseen liittyvä Resurssiviisas asuminen ja maa-aineksen käytön järkeistämiseen tähtäävä Massainfo.

 - Suomen ympäristökeskus (SYKE) teki kokeiluista selvityksen, jossa tutkittiin erityisesti kokeilujen vaikutuksia kasvihuonekaasupäästöihin ja luonnonvarojen käyttöön, mutta myös sosiaaliset vaikutukset otettiin huomioon. Valinnat pilottihankkeista tehtiin tämän selvityksen ja kokeilijoiden kanssa käytyjen keskustelujen perusteella. Tärkeintä meille oli, että kokeilujen avulla saatiin osoitettua päästöjen ja luonnonvarojen käytön vähennysmahdollisuuksia, sanoo asiantuntija Hanna-Leena Ottelin Sitrasta.

Pilottihankkeet eivät ole suoraa jatkoa kokeiluille, vaan niitä jalostetaan yhteistyössä Sitran kanssa eteenpäin isommiksi ja kokonaisvaltaisemmiksi hankkeiksi. Massainfo-kokeilussa Jyväskylän kaupunki kehitti tietopalvelua, jonka avulla maamassojen koordinointi voitaisiin toteuttaa järkevämmin ja tehokkaammin. Tavoitteena on, että järjestelmä otetaan laajasti käyttöön ja se voisi palvella kaikkia suomalaisia maa-ainesalan toimijoita. Resurssiviisas asuminen -pilottihanke lähtee liikkeelle Viisaasti valaistu taloyhtiö -kokeilusta,  ja siinä hyödynnetään myös Vesipihi kerrostalo -kokeilun tuloksia, jossa JAMK oli mukana.

Pilottihankkeen toteuttaa Jyväskylän kestävän kehityksen yhdistys Japa ry, ja sen tarkoituksena on kartoittaa ja toteuttaa luonnonvaroja säästäviä ja päästöjä vähentäviä asumisratkaisuja Jyväskylässä. Kokeiluissa ekotehokkaan valaistusratkaisun arvioidaan säästävän Aatoksenkatu 6:ssa taloyhtiö 75 prosenttia energiaa lähtötilanteeseen verrattuna, vesipihi kerrostalo puolestaan onnistui tikistämään vedenkulutustaan viidenneksellä.

Jyväskylän kaupungin Bussiloikka-pilottihanke puolestaan pohjautuu Kokeile edes kerran-joukkoliikennekokeiluun, jossa kaupunkilaisille tarjottiin mahdollisuutta käyttää päivän ajan joukkoliikennettä ilmaiseksi. Kokeilu kaksinkertaisti matkustajamäärät busseissa ja vähensi kasvihuonekaasupäästöjä noin 60 prosenttia vertailutilanteeseen nähden. Bussiloikka-pilotin tavoitteena on kannustaa kaupunkilaisia käyttämään oman auton sijaan entistä enemmän joukkoliikennettä kehittämällä sen tueksi uusia ratkaisuja, kuten hyödyntämällä takseja syöttöliikenteessä ja tasaamalla bussien ruuhkahuippuja.

Ensi vuonna Jyväskylässä toteutetaan pilottihankkeiden lisäksi muitakin resurssiviisauteen tähtääviä hankkeita, jotka tarkentuvat myöhemmin. Resurssiviisaus on resurssitehokkuutta kokonaisvaltaisempi käsite ja tarkoittaa sitä, että luonnonvarojen käyttöä ja päästöjä voidaan vähentää samalla kuin hyvinvointi alueella kasvaa.

Lisätietoja:
Hanna-Leena Ottelin, asiantuntija,  050 376 9499, etunimi.sukunimi@sitra.fi, Sitra


Jaa

Takaisin