jamk.fi
29.10.2013

Pohjoismaiset biotalousalan yritykset yhteistyöhön

Jyväskylän ammattikorkeakoulun Biotalousinstituutissa käynnistellään kansainvälistä MISICS -hanketta, jossa verkostoituminen sekä tiedonvaihto osallistuvien klustereiden kesken ovat avainasemassa.

Tavoitteena on, että tulevaisuudessa hanke mahdollistaa biotalousalan
pk-yritysten kilpailukyvyn vahvistumisen ja toiminnan laajentumisen
kansallisesti ja kansainvälisesti.  

–  Monet uudistuvan metsäteollisuussektorin pk-yritykset tarvitsevat
apua kansainvälistymiseen ja kansainväliseen verkostoitumiseen.
Tyypillisesti pk-yritykset ovat erikoistuneet ja suurelta osin
integroituneet suurten kansainvälisten tuotantoyritysten toimintaan
raaka-ainetoimittajina tai alihankkijoina, hankkeessa
projektipäällikkönä toimiva Hannariina Honkanen kertoo.   

– Liiketoimintaympäristön sekä tuotteiden ja palveluiden uudistuessa ja
monipuolistuessa yritykset hyötyvät useamman toimijan yhteisistä
kehittämisprojekteista.

Yhteistyön kautta saadaan uusia näkemyksiä, tietoa ja tukea innovointin
ja jopa uusien tuotteiden kehittämiseen. Verkosto muodostuu kolmesta
pohjoismaasta: Suomessa hanketta vetää Jyväskylän ammattikorkeakoulun
Biotalousinstituutti, Ruotsissa The Paper Province -klusteri ja Norjassa
Tretorget -klusteri.

– Tulevaisuudessa järjestetään verkostoitumistapahtumia ja
opintomatkoja sekä tehdään yhteisiä TKI-hankeselvityksiä, Honkanen
kuvaa.

MISICS-hanke, ”More innovation from SME with inter-cluster strategy and
RDI projects”, alkoi elokuussa 2013 ja jatkuu vuoden loppuun 2014
saakka. Projekti on BSR Innovation Express -hanke, jota rahoittaa
Suomessa Työ- ja elinkeinoministeriö.

Lisätietoja:
Hannariina Honkanen, projektipäällikkö, 050 432 5820,
etunimi.sukunimi@jamk.fi, Jyväskylän ammattikorkeakoulu,
Biotalousinstituutti, MISICS-hanke

Avainsanat

Jaa

Takaisin