jamk.fi
28.11.2013

Opiskelijoiden verkkopalvelut JAMK:ssa

Jamk.fi-sivuston on uudistunut sekä sisällöllisesti että teknisesti. Uudistus koskee myös opinto-oppaita.

Sivustouudistuksen tavoitteena on ollut mm.

  • verkkopalvelukokonaisuus, joka palvelee paremmin ulkoisten kohderyhmien tarpeita
  • päätelaiteriippumattomuus
  • tulevaisuuden tarpeita vastaava, joustava teknologia
  • joustavuus ja helppokäyttöisyys ulkoasun, toiminnallisuuden ja rakenteen osalta

Aiemmin Jamkin opiskelijoille oli oma osuus jamk.fi:ssä, koska edellisen sivuston käyttöönoton aikaan (2008) muuta vaihtoehtoa ei ollut. Tilanne on kuitenkin muuttunut vuosien varrella ja opiskelijoiden verkkopalvelut voidaan järjestää selkeämmin.

Opiskelijoiden verkkopalvelut

Suurin muutos opiskelijoille on aiemmalla verkkosivustolla olleen Opiskelijoille-osan poistuminen. Sama sisältö löytyy nyt opinto-oppaasta.

Muutos on osa opiskelijoiden tietojärjestelmien uudistamista. Opiskelijoiden käytössä on:

  • Elmo-työpöytä, joka tarjoaa näkymän opintotietoihin Asiossa, kalenterin, sähköpostin, syötteenlukijat jne.
  • Elmo-opiskelijaintra on avautunut tänä syksynä ja toimii opiskelijoiden tietopankkina, ja keskustelupaikkana.
  • Opinto-oppaat amk ja yamk –opiskelijoille sisältävät hyödyllistä tietoa opinnoista, ohjauksesta ja opintojen etenemisestä.
  • Ammatillisen opettajakorkeakoulun opinto-opas uudistetaan vuoden 2014 aikana osaksi em. kokonaisuutta.

JAMKin tietojärjestelmiin johtavat linkit löytyvät mm. jamk.fi-sivuston alatunnisteesta ja opinto-oppaan alatunnisteesta.

Verkkopalveluiden uudistamisen tavoitteena on parantaa opiskelijoiden työskentelymahdollisuuksia niin kampuksilla kuin etänäkin.

Toivola Heli

Markkinointipäällikkö, Marketing Manager
Markkinointipalvelut, Marketing Services
Hallinto, Administration
+358405801659
Näytä lisää

Viertorinne Nina

Markkinointisuunnittelija, Marketing Designer
Markkinointipalvelut, Marketing Services
Hallinto, Administration
+358503464364
Näytä lisää

Jaa

Takaisin