jamk.fi
27.11.2013

Kiihdytyskaista -seminaarissa esillä keskisuomalaisten opiskelijoiden sujuvammat opinpolut

Nuorten opiskeluaikaa ja valmistumisikää halutaan Suomessa laskea.

Opetushallituksen viisivuotisessa koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelmassa tavoitteena oleva opinpolkujen lyhentäminen haastaa myös keskisuomalaiset koulutuksen järjestäjät.

Jyväskylän ammattikorkeakoulun ja Jyväskylän koulutuskuntayhtymän opiskelijoiden opinpolkuja on kehitetty sujuvammaksi Kiihdytyskaista-projektissa. Opiskelijat voivat esimerkiksi valita omaan opinpolkuunsa sopivia opintoja ristiin eri kouluasteilta – ammattiopiston opiskelija voi kokeilla korkeakouluopintoja jo toisen asteen tutkintonsa aikana ja ammattikorkeakoulusta taas voidaan piipahtaa välillä toisen asteen opintojen parissa.

Kiihdytyskaista II -projektin päätösseminaarissa kurkistettiin oppimispolkuihin ja kuultiin, millaisia tulevaisuuden näkymiä eri koulutusasteilla on opiskelun ja opintojen järjestämisessä.

– Nuorten opintojen sujuvoittaminen on tärkeää koko suomalaiselle yhteiskunnalle. Alueellisiin työelämän tarpeisiin vastaaminen edellyttää koulutuksen järjestäjiltä joustavien opiskelumahdollisuuksien tarjoamista, opintojen ohjauksen kehittämistä ja työelämäyhteistyön vahvistamista, projektipäällikkö Sinikka Blom JAMKin ammatillisesta opettajakorkeakoulusta kertoo.

Jo loppusuoralla olevan Kiihdytyskaista-projektin tarkoituksena on, että eri koulutusasteiden opiskelijat voivat vahvistaa omaa osaamistaan valinnoillaan monipuolisesta tarjonnasta ja siirtymät toiselta asteelta ammattikorkeakouluun sekä yliopistoon helpottuvat. Näin korkea-asteen opinnot nopeutuvat, työelämään siirtyminen on sujuvampaa ja koulutuksen läpäisy paranee. Projektin ESR-rahoitusta koordinoi Keski-Suomen ELY-keskus.

Lisätietoja:
Sinikka Blom, projektipäällikkö, 040 352 7500, etunimi.sukunimi@jamk.fi, Jyväskylän ammattikorkeakoulu, ammatillinen opettajakorkeakoulu