jamk.fi
30.10.2013

Kestävää matkailua kehittämässä

Vastuullisuuden edistämistä matkailutoimialalla

  Mitä tarkoittaa kulttuurinen, sosiaalinen tai ekologinen kestävyys matkailussa? Vaikuttaako se asiakkaan ostopäätökseen? Haluatko tietää, arvostavatko sinun asiakkaasi palveluiden kestävyyttä? Miten itse arvotat kestävyyden osana liiketoimintaasi? Haluatko löytää hyviä käytänteitä ja uusia toimintatapoja yrityksesi toimintaan?

JAMKissa on käynnissä Kestävän matkailun liiketoiminnan kehittämismallin rakentaminen –hanke, jota toteutetaan neljän alueen yhteistyönä 1.12.2010 - 30.11.2011. Jyväskylän ammattikorkeakoulu toimii projektin hallinnoijana partnereinaan Tampereen ammattikorkeakoulu, Vaasan ammattikorkeakoulu sekä Helsingin yliopiston Ruralia-instituutti. Hankkeen rahoittajana toimii Keski-Suomen ELY-keskus / Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahasto.

Projektin avulla syvennetään tietämystä maaseutumatkailuyritysten asiakkaiden kuluttajakäyttäytymisestä sekä hankealueen yritysten nykytilasta liittyen sosiaaliseen ja ekologiseen kestävyyteen. Tältä pohjalta luodaan kestävän matkailun liiketoiminnan kehittämismalli, jonka tarkoituksena on toimia jatkossa työkaluna matkailuyritysten kehittämisessä.

Lue lisää Kestävän matkailun www-sivuilta, täällä.

Lisätietoja: Petra Blinnikka, 040 539 9185, petra.blinnikka@jamk.fi
Jyväskylän ammattikorkeakoulu, Liiketoiminta ja palvelut -yksikkö

Jaa

Takaisin