jamk.fi
28.11.2013

JAMK on Euroopan kansainvälisin korkeakoulu

Suomelle, Kreikalle ja Espanjalle Erasmus-palkinnot investoinneista opetuksen laatuun ja henkilöstövaihtoon.

Vuoden 2013 EU:n Erasmus-palkinnot myönnettiin eilen kolmelle Erasmus-ohjelman kautta rahoitusta saavalle korkea-asteen oppilaitokselle. Jyväskylän ammattikorkeakoulu sai ensimmäisen palkinnon.

Kansainvälistyminen on yksi JAMKin kolmesta strategisesta painopisteestä. Siihen kuuluu olennaisesti niin opiskelijoiden kuin henkilöstön liikkuvuus. Henkilöstöliikkuvuutta seurataan sisäisten tulosindikaattoreiden ja kansallisten indikaattoreiden avulla laadun takaamiseksi ja vaikutusten maksimoimiseksi. JAMKin henkilöstö käyttää ulkomaan työmatkoihin Erasmus-ohjelman suomia mahdollisuuksia ja rahoitusta.

– Henkilöstövaihdot ovat osa opetuksen ja oppimisen laadun parantamiseen tähtäävää korkeakoulun strategiaa. Esimerkkejä tähänastisista vaikutuksista ovat intensiiviohjelmat ja yhteistyökumppanuudet, joiden pohjalta on kehitetty yhteisiä verkkohankkeita ja kaksoistutkintoja. Kaksoistutkinnossa opiskelijat suorittavat samanaikaisesti kahden eri korkeakoulututkinnon kursseja eri oppilaitoksissa eri maissa. Kyseessä voivat olla saman alan tai kahden eri alan tutkinnot, JAMKin rehtori Jussi Halttunen kertoo.

– Myönnetty merkittävä laatupalkinto vahvistaa JAMKin kansainvälistä toimintaa tulevaisuudessakin. Erasmus-ohjelma tukee JAMKin strategiaa ja mahdollistaa henkilöstön ja opiskelijoiden aktiivisen liikkumisen ja parantaa tätä kautta oppimisen laatua ja osaamisen kehittymistä.

Muut palkitut ovat Kreetan teknillinen instituutti Kreikasta sekä Espanjan Valenciassa sijaitseva Universitat politècnica. Perusteluissa todettiin, että kolme voittajaoppilaitosta, joilla on yhteistyökumppaneita useissa Euroopan maissa, ovat erinomaisia esimerkkejä siitä, mitä voidaan saada aikaan hyödyntämällä henkilöstön liikkuvuutta strategisesti tukemaan opetuksen ja oppimisen laatua ja parantamaan sitä jatkuvasti.

Euroopan komissio pyysi kaikkia 4 500:tä korkea-asteen oppilaitosta, joilla on Erasmus-korkeakouluja koskeva peruskirja, esittelemään onnistuneita esimerkkejä henkilöstön liikkuvuudesta ja lyhyistä intensiiviohjelmista, kuten kansainvälisistä kesäkursseista. Riippumattomat asiantuntijat valikoivat niistä jatkoon 20 parasta esimerkkitapausta, joiden joukosta kolme voittajaa valittiin.

Lisätietoja:
Jussi Halttunen, rehtori, 0400 644 913, etunimi.sukunimi@jamk.fi, Jyväskylän ammattikorkeakoulu

Jaa

Takaisin