3.12.2013

JAMK menestyksekäs vuoden 2013 tekniikan opinnäytetyökilpailussa

Riitta ja Jorma J. Takasen säätiö palkitsi Pyry Lukkariniemen tekniikan alan opinnäytetyön “Value added in mill improvements offering” vuoden 2013 kilpailussa 2.000 euron apurahalla.

Opinnäytetyön aiheena oli määrittää toimeksiantajan Metso Paper Oy Järvenpää Service Centerin tarjonnan, eli prosessiteollisuuden kunnossapidon tuotteiden ja palveluiden asiakkailleen tuoma lisäarvo ja tutkia kuinka tietoa voitaisiin hyödyntää käytännön hinnoittelussa. Työssä keskityttiin lisäarvoon ja sen liitännäiskäsitteisiin sekä asiakkaalle tuottavien tekijöiden tunnistamiseen. Lisäarvoperusteista hinnoittelua tutkittiin käsitteiden ja tunnistusprosessin tutkimustuloksia hyödyntäen.
Kone- ja tuotantotekniikkaa opiskellut Lukkariniemi kehitti yrityksen käyttöön työkalut lisäarvon tunnistamiseen, lisäarvoperusteiseen hinnoitteluun ja hinnoittelumenetelmien arviointiin. ”Työkalujen avulla on mahdollista hahmottaa myös asiakkaan investointipäätöksiin vaikuttavia tekijöitä, kilpailuetuja ja heikkouksia kilpailijoihin nähden sekä riskien ja laatukustannusten vaikutusta asiakashintaan”, kertoo voittoisan opinnäytetyön laatija. Osana työkalujen kehitystyötä Lukkarinniemi määritteli myös työkalujen käyttöperiaatteet.

Opinnäytetyötä ohjannut Kirsi Niininen totesi työn aiheen haasteelliseksi ja uutuusarvoltaan suureksi: ”Pyry perehtyi monipuolisesti teoriaan laajan lähdeaineiston kautta. Työn toimeksiantaja pystyi hyödyntämään työn tuloksia välittömästi ottamalla käyttöön työssä kehitetyt konkreettiset työkalut lisäarvon mittaamiseen. Opettajan ja työn ohjaajan näkökulmasta työ oli haastava ohjattava, mutta samalla myös opettajan tietoa kasvattava”, toteaa Niininen tyytyväisenä.

Palkittavia töitä valitessaan Riitta ja Jorma J. Takasen säätiö kiinnitti huomiota mm. seuraaviin seikkoihin: kehittääkö tai edistääkö työ elinkeinoelämän teknologista osaamista, tukeeko tai edistääkö työ innovatiivista yritystoimintaa, onko työssä hyödynnetty uusinta teknologiaosaamista tai onko työssä löydetty tai esitetty kansainvälisen kilpailukyvyn parantamiseen vaikuttavia tekijöitä.
 
Riitta ja Jorma J. Takasen säätiö tarkoituksena on mm. elinkeinoelämän ja erityisesti teknologiateollisuuden osaamisen, kehittämisen sekä kansainvälisen kilpailukyyn tukeminen ja edistäminen keskisessä ja pohjoisessa Suomessa. Säätiö jakaa vuosittain opinnäytetyöpalkinnon, jota voivat tavoitella Rovaniemen, Oulun seudun (Oulu, Raahe), Kajaanin, Kemi-Tornion, Centria (Kokkola-Pietarsaari, Ylivieska), Jyväskylän, Seinäjoen ja Vaasan ammattikorkeakoulujen tekniikan yksiköistä valmistuvat opiskelijat opinnäytetöillään

Lisätietoja

Niininen Kirsi

Niininen Kirsi

Lehtori, Senior Lecturer
Teollisuustekniikka, Industrial Engineering
Teknologia, School of Technology
+358407475143
Näytä lisää

Jaa

Takaisin