jamk.fi
30.10.2013

JAMK ja JYU ryhtyy työurien parantamistoimiin yhdessä pk-yritysverkoston kanssa

Työurien parantamisen ja henkilöstöjohtamisen projekti käynnistyy JAMKin ja Jyväskylän yliopiston yhteistyönä

Työurien parantaminen ja pidentäminen sekä ihmisten sitoutuminen työantajaorganisaationsa edellyttää, että yritykset huolehtivat työntekijöidensä jaksamisesta, osaamisen ajantasaisuudesta ja työn mielekkyydestä koko työuran ajan. Uudistava johtaminen –hankkeella vastataan työurien parantamisen haasteeseen, tunnistetaan yrityskohtaiset tarpeet ja hyödynnetään konkreettisia menettelytapoja ja työkaluja niihin vastaamisessa. Lähtökohtana on henkilöstön aktiivinen osallistaminen tähän työhön.

Osallistujayrityksissä laaditaan alkutila-analyysi yhdessä johdon ja työntekijöiden kanssa. Tämän jälkeen rakennetaan johtamisen kehittämissuunnitelma ja konkreettinen toimenpideohjelma. Tavoitteena on parantaa työn sujuvuttaa, työtekijöiden osallistumista ja työtyytyväisyyttä sekä molemminpuolista joustavuutta.

Työhyvinvoinnin edistämistoimia toteutetaan vuoden 2013 syksylle saakka yhteistyössä pk-yritysryhmän ja Jyväskylän yliopiston kanssa. Projekti käynnistyy 8 pk-yrityksen kanssa ja mukaan voi liittyä vielä 4 pk-yritystä. Projekti on Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen ja EU:n osarahoittama ESR-hanke.

Lisätietoja: Marianne Ekonen, projektipäällikkö, puh. 050 409 8352, e-mail: marianne.ekonen@jamk.fi

Jaa

Takaisin