jamk.fi
10.10.2013

JAMK, JYVSECTEC ja Elisa yhteistyöhön kyberturvallisuuden kehittämiseksi

Elisa ja JAMK aloittavat pitkäaikaisen yhteistyön kyberturvallisuuden kehittämiseksi.Kehitystyön tavoitteena on parantaa yritysten kyberuhkien ehkäisyä ja ennakointia sekä toimintavalmiuksen parantamista kyberuhkaustilanteessa.

Elisa on JAMKin Jyväskylä Security Technology hankkeen ensimmäinen kaupallinen yhteistyökumppani, mikä avaa myös opiskelijoille mahdollisuudet käytännön kokemuksen kartuttamiseen yritysyhteistyössä opintojen ohessa. Elisa hakee yhteistyöstä hyötyjä asiakkailleen sekä omaan palvelukehitykseen ja henkilökunnan osaamiseen.
Elisan ja JAMKin yhteistyö tukee Suomen kansallista kyberturvallisuusstrategiaa sekä Työ -ja elinkeinoministeriön INKA ohjelmaa, jonka kyberturvallisuuden vetovastuullisena kaupunkina Jyväskylä toimii.

– Elisan Jyväskylässä sijaitseva tietoturvayksikkö ja JAMK tulevat tekemään tiivistä yhteistyötä tulevina vuosina. Tavoitteena on jatkuva kehitys toimintaedellytysten parantamiseksi kyberuhkatilanteissa. Suomen kyberturvallisuuden kehitys on keskittymässä monilla osaalueilla Jyväskylään ja teemme yhteistyötä mm. puolustusministeriön kanssa. Elisa on ensimmäinen kaupallinen yhteistyökumppanimme ja olemme erittäin iloisia, että saimme yhteistyökumppaniksemme yrityksen, joka sitoutuu pitkäjänteiseen sekä laajamittaiseen yhteistyöhön kanssamme. Erityisen arvokasta on opiskelijoidemme saama käytännön kokemus, JAMKIn koulutus- jaT&K-päällikkö Jarmo Siltanen toteaa.

Elisa tuottaa yhteiskunnan päivittäisen toiminnan kannalta kriittisiä palveluja, joiden toiminta pitää pystyä varmistamaan haastavimmissakin tilanteissa. Esimerkiksi sähköverkkojen, maksuliikenteen ja viestintäverkkojen toiminta pitää pystyä turvaamaan. Yhteistyö JAMKin kanssa tähtää omalta osaltaan Elisan tavoitteeseen on olla yksi johtavista kybertuvallisuusyrityksistä vuonna 2017.

Vakaa ja turvallinen toimintaympäristö on tärkeä osa suomalaisten yritysten kansainvälistä kilpailukykyä. Elisa on käynnistänyt Cyber security -ohjelman, jonka tarkoituksena on parantaa tietojärjestelmien ja tietoverkkojen häiriönsietoa erilaisissa poikkeustilanteissa, pienentää erilaisten uhkien vaikutusta palvelujen toimivuuteen sekä tuoda tarvittava läpinäkyvyys tilanteeseen.


– Nyt aloitettavasta yhteistyöstä hyötyvät myös asiakasyrityksemme, joilla on mahdollisuus testata ja simuloida uhkatilantaita omilla realistisilla palveluillaan JYVSECTECin laboratoriossa, liiketoimintajohtaja Pasi Korhonen Elisalta toteaa.

Konkreettisia esimerkkeinä Elisan jo tekemistä parannuksista ovat tietoverkkojen perusinfrastruktuurin koventaminen, tietoverkoissa ja tietojärjestelmissä liikkuvan tiedon ja uhkien läpinäkyvyyden lisääminen palvelujen ja käyttäjien turvaamiseksi sekä palvelujen saatavuuden turvaaminen palvelunestohyökkäyksissä.

Lisätietoja:
Jarmo Siltanen, koulutus- ja T&K-päällikkö, 040 716 7282, etunimi.sukunimi@jamk.fi, Jyväskylän ammattikorkeakoulu
Pasi Korhonen, liiketoimintajohtaja, 050 506 0804, tietoverkot, Elisa

Takaisin