jamk.fi
19.9.2013

Aktiiviset maatalousyrittäjät kehittävät tilojaan kasvuhakuisesti

Investoinnit osaamiseen vievät eteenpäin Maakunnassa on alueita, kuten Saarijärven-Viitasaaren seutukunta, joilla maidon- ja naudanlihantuotanto on vahvaa ja kehittyy isoin harppauksin yrittäjien kasvattaessa omia tilojaan ja viedessään yrityksiään eteenpäin.

– Tuotannon kehittyminen vaatii yrittäjiltä osaamisen kasvua ja jatkuvaa päivittämistä sekä verkostoitumista eri suuntiin, Jyväskylän ammattikorkeakoulun Maitoa ja naudanlihaa Keski-Suomesta -hankkeen projektipäällikkö Sanna Ahonen muistuttaa.

Kuluneiden viiden vuoden aikana keskisuomalaista maataloutta on tarkasteltu monelta näkökantilta Maitoa ja naudanlihaa Keski-Suomesta –hankkeen toimesta. Nyt osa näistä selvityksistä on tiivistetty tuottajien avuksi ”Kehittämistä ja yhteistyötä – Tulevaisuuden nautakarjatila” –julkaisuun. Teoksessa pohditaan kotieläintilalle oleellisia tuotantokustannuksia ja niihin vaikuttavia tekijöitä.

– Maakunnassa vahva emolehmätuotanto on saanut oman lukunsa Suomen johtavien asiantuntijoiden toimesta. Oma osionsa julkaisussa keskittyy yhteistyön eri toteuttamismuotoihin ja sen antamiin mahdollisuuksiin maatiloilla. Yhteistyö tilojen välillä on keino lisätä yhteisöllisyyttä sekä erityisesti jakaa yrittämisen arkea ja taakkaa toisten yrittäjien kanssa, Ahonen summaa.

Julkaisu on suunnattu nautakarjataloudesta kiinnostuneille henkilöille ja tarjoaa mahdollisuuden tutustua kehittyvän toimialan nykyhetkeen. Julkaisun sisältöön pääsee tutustumaan KoneAgriassa Jyväskylän ammattikorkeakoulun osastolla L102 sekä perjantaina 11.10.2013 KoneAgrian yhteydessä pidettävässä yhteisseminaarissa Savonia AMK:n kanssa.

Julkaisusta on saatavilla sähköinen versio. Painettua versiota on saatavilla mm. KoneAgriassa JAMKin osastolla.

Viisivuotinen koulutushanke toteutti 479 eri koulutustapahtumaa ja tavoitti 955 eri henkilöä koulutuksiinsa. Hanketta rahoittivat maakunnassa toimivat jatkojalostajat sekä Euroopan unionin Maaseuturahasto ja Keski-Suomen ELY -keskus. Hankkeen hallinnoijana toimi Jyväskylän ammattikorkeakoulun Luonnonvarainstituutti, nykyinen Biotalousinstituutti.

Lisätietoja:
Sanna Ahonen, projektipäällikkö, 040 354 7400, etunimi.sukunimi@jamk.fi sekä Susanna Lahnamäki, projektipäällikkö, 040 725 6603, Jyväskylän ammattikorkeakoulu, Biotalousinstituutti

Avainsanat

Jaa

Takaisin