jamk.fi

Mikä on Innovaatioviikko?

Innovaatioviikolla ratkaistaan yritysten ja organisaatioiden todellisia haasteita. Vuodesta 2014 lähtien toteutetuissa noin 150 toimeksiannossa on kehitetty mm. analogisia ja digitaalisia palveluja, kansainvälisen markkinoinnin haasteita sekä tehty kunta- ja aluestrategioiden määrittelyjä. Innovaatioviikon työskentelytavalle olennaista on asiakas- ja käyttäjälähtöisyys, joista saatuun ymmärrykseen viikon aikana kehitetyt ratkaisut perustuvat.

Innovaatioviikkoon osallistuvat kaikki JAMKin opiskelijat pääosin ensimmäisenä opiskeluvuotenaan. Eri alojen opiskelijat jaetaan Innovaatioviikolla monialaisiin ryhmiin, joten ratkaisuihin saadaan uusia näkemyksiä eri osaamis- ja kokemustaustaisilta ihmisiltä. Innovaatioviikko alkaa maanantaina ja loppuu saman viikon perjantaina, jolloin viikon työskentelyn tulokset esitetään toimeksiantajille. Toimeksiantosi parissa työskentelee noin 60 opiskelijaa ja tuloksena on 10-12 ratkaisuehdotusta eli konseptia.

Meillä on näyttöä Innovaatioviikon toimintatavan menestyksellisyydestä. Useampi organisaatio on tuloksiin perustuen osallistunut jo useampaan Innovaatioviikon toteutukseen. Nämä toimijat ovat kokeneet saavansa merkittävää hyötyä osallistumisesta ja tuloksista.

Innovaatioviikko järjestetään vuosittain viikoilla 11 (maaliskuu), 22 (toukokuu) ja 44 (lokakuu). Jos haluat yrityksesi toimeksiantajaksi Innovaatioviikolle tai kuulla tarkemmin, mitä voimme tarjota, olethan yhteydessä yhteyshenkilöihimme!

 Innovaatioviikko

Mieskolainen Matti

Mieskolainen Matti

Lehtori, Senior Lecturer
IT, Institute of Information Technology
Teknologia, School of Technology
+358400444781