Yhteistyön ja tiedonvaihdon lisäämiseksi INFRA ry ja Jyväskylän ammattikorkeakoulu kokosivat Keski-Suomen maarakennustyöryhmän. Ajatus ryhmän kokoamisesta muodostui syyskuussa kuntakierroksen yhteydessä INFRA ry:n aloitteesta. Vastaava työryhmä toimii Tampereen seudulla, jossa eri tahojen yhteistyötä on saatu lisättyä. Ryhmään kutsuttiin eri toimialan edustajia niin kunnista, yrityksistä, koulutuslaitoksista, toimialajärjestöistä kuin AVI:sta ja ELY-keskuksestakin.

Työryhmä kokoontui ensimmäisen kerran JAMK:n tiloissa marraskuussa 2014. Paiikalla oli yhteensä 18 alan toimijaa eri puolilta Keski-Suomea. Työryhmässä jokainen osallistunut taho pääsi kertomaan oman organisaationsa kuulumiset maamassojen hallintaan liittyen, mitä tällä hetkellä on menossa ja millaisten haasteiden kanssa työskennellään. Myös Tapion opinnäytetyön tuloksia nostettiin lyhyesti esille tilaisuuden loppupuolella.

Yritysedustajia oli ensimmäisessä maarakennustyöryhmän kokoontumisessa paikalla ainoastaan kolme. Toiminnasta oltiin kuitenkin kiinnostuneita ja tavoitteena on, että yritysedustajat olisivat läsnä seuraavassa kokoontumisessa. Paikalla olleet eri organisaatioiden edustajat näkivät työryhmän toiminnan tarpeelliseksi myös jatkossa. Seuraava tapaaminen oli helmikuussa ja järjestelyistä vastasi JAO. Kesäkuussa ELY ja AVI puolestaan kutsuvat ryhmän. 

Maanrakennustyöryhmän toiminnan tavoitteena on lisätä vuorovaikutusta maanrakennusalan toimijoiden kesken sekä luoda ja levittää hyviä toimintamalleja ja käytäntöjä. (Kuva: Tiina Toivonen, JAMK, Biotalousinstituutti)