Pelaten duuniin! -projektissa toteutetaan kohderyhmille suunnatut "Ideointipöhinät".

Ideointipöhinöiden tarkoituksena on:
1. kerätä tietoa nuorten ja nuorten aikuisten (16-29 -vuotiaat) ajatuksista pelaamisesta, arjesta, sosiaalisista suhteista sekä tulevaisuuden työelämästä
2. kerätä nuorten ja nuorten aikuisten kanssa työskentelevien ammattilaisten ajatuksia digi- ja kilpapelaamiseen sekä mahdollisiin koulutuksiin liittyen.

Ideointipöhinöiden kautta saatuja vastauksia hyödynnetään projektin seuraavien vaiheiden suunnittelussa (mm. valmennukset) sekä raportoinnissa.