Hae nyt pätevöittäviin opintoihin!

Tarjoamme omia pätevyyden antavia opintoja Suomessa asuville maahanmuuttajataustaisille opettajille! 
Koulutus sisältää täydentäviä pedagogisia opintoja sekä antaa yleisen pedagogisen pätevyyden.
Jyväskylän ammattikorkeakoulun järjestämä koulutus käynnistyy joulukuussa 2021.

Haku on auki 29.10.2021 asti! 

 

Opettajaksi Suomeen OSU -koulutus

Opettajaksi Suomeen -opinnot koostuvat lähi- ja etäopiskelujaksoista ja opetusharjoittelusta (1–4 viikkoa). Koulutus on suomenkielinen. 

Opintojen laajuus ja sisältö:

Opintojen laajuus on 15–30 op. Se määrittyy Opetushallituksen rinnastamispäätöksessä. 
 
Koulutuksen sisältö:
 • Orientaatio suomalaiseen oppimiskulttuuriin ja opettajan työhön
 • Opettajan muuttuva toimintaympäristö
 • Oppimisen ohjaaminen (opetusharjoittelu)
 • Suomen kieltä ja työnhakutaitoja opettajille

Aika: Koulutus järjestetään 13.12.2021 - 20.5.2022. 

 1. Lähiopetus: ma 13.12.2021
 2. Lähiopetus: ma 24.1. - to 27.1.2022
 3. Lähiopetus: ma 14.2. - to 17.2.2022
 4. Etäopetus: ke 9.3. JA ke 23.3.2022
 5. Lähiopetus: ma 25.4. - to 28.4.2022
 6. Opintojen päätös ja juhla: to 19.5.- pe 20.5.2022
Näiden opetusjaksojen lisäksi opintoihin sisältyy itsenäistä työskentelyä ja etäopiskelua verkkoympäristössä.
 

Kuka voi hakea?

Koulutus on tarkoitettu opettajalle, jolla on

 • korkeakoulutasoinen opettajankoulutus, joka on suoritettu ulkomailla

 • tutkinnon tunnustamiseen liittyvä rinnastamispäätös, jonka on myöntänyt Opetushallitus 

 • työkokemusta. 

Lisää tietoa hakukelpoisuudesta: Katso ohjeet

 

 

Hae koulutukseen 1.10.-29.10.

 1. Täytä hakulomake verkossa. Hakemus on jätettävä 29.10. klo 15 mennessä. 

 2. Lähetä hakulomakkeen liitteet 

 3. Haastattelu - kutsumme kaikki hakijat, joilla hakukriteerit täyttyvät

 4. Päätös valinnasta ilmoitetaan aikaisintaan 8.11. 

Haku on käynnissä yhtä aikaa kaikissa ammatillisissa opettajakorkeakouluissa. Täytä vain yksi hakulomake.

Koulutuksen esite

Opettajaksi Suomeen -koulutuksen esitteessä on tietoa koulutuksen sisällöistä, aikataulusta ja hakemisesta.  

Lataa pdf-esite 

Hakulomake

Tästä pääset täyttämään hakemuksen Opettajaksi Suomeen -koulutukseen.  Muistathan toimittaa myös hakemuksen liitteet erillisen ohjeistuksen mukaan. 

Avaa hakulomake 

 

Ohjeet

Alta löydät hakemuksen liitteisiin, hakukelpoisuuteen ja valintaperusteisiin liittyvät tiedot. 

Hakemuksen liitteet

Hakulomakkeeseen tarvitaan liitteeksi seuraavia: 

A. kopio hakukelpoisuuteen vaadittavan tutkinnon todistuksesta 
B. kopio Opetushallituksen rinnastamispäätöksestä
C. kopio tai kopiot työtodistuksista (oman alan työkokemus)
D. kopio tai kopiot suoritetusta kielikoulutuksesta tai kielitestituloksesta

Liitteet lähetetään turvasähköpostilla. Ohjeet alla sekä koulutusesitteessä (pdf).  

Hakemuksen liitteet -ohjeistus pdf-tiedostona 

Liitteiden lähettäminen

Kokoa tarvittavat liitteet. Hakemuksen liitteiden tulee olla pdf-, jpg- tai png-tiedostoja. 

Toimita liitteet turvasähköpostilla osoitteen https://securemail.jamk.fi/ kautta.

Käytä seuraavia tietoja:

 • To / vastaanottaja -kenttään: aokk@jamk.fi
 • Subject / otsikko -kenttään: OSU – opettajaksi Suomeen

Lisää tarvittavat liitetiedostot sivun alaosassa valitsemalla tiedosto koneelta ja painamalla sen jälkeen "Attach". Muista painaa lopuksi "Send". 

Hakukelpoisuusvaatimukset

Koulutukseen hakeutuvalla täytyy olla: 

 1. Opetushallituksen päätös tutkinnon rinnastamisesta Suomessa suoritettavaan korkeakoulututkintoon ja opettajankoulutukseen

 2. Korkeakoulututkinto:

  Ammatillisten tutkinnon osien (ammatillisten opintojen) opettajaksi aikova:
  Säädösten perusteella hakijalla tulee olla korkeakoulututkinto (ammattikorkeakoulututkinto tai yliopistotutkinto). Sosiaali- ja terveysalan hakijalla tulee olla joko ylempi korkeakoulututkinto tai ammattikorkeakoulututkinto.
  Tanssialan ja sirkusalan koulutuksen suorittaneet hakijat voivat ilmoittaa hakututkinnoksi korkeakoulututkinnon tai kolmen vuoden laajuiset soveltuvat opinnot. 

  Yhteisten tutkinnon osien (yhteisten opintojen) opettajaksi aikova: Ammatillisen koulutuksen yhteisten tutkinnon osien opettajalla tai opettajaksi aikovalla tulee olla pääsääntöisesti ylempi korkeakoulututkinto. Ammatillisen koulutuksen yhteisten tutkinnon osien opettajaksi voidaan tässä haussa tulkita hakija, joka on opiskellut ylemmässä korkeakoulututkinnossa pääaineena esimerkiksi kielitieteitä, filosofiaa, psykologiaa, teologiaa, kirjallisuutta, kulttuurien tuntemusta, tilastotiedettä, matematiikka, fysiikkaa, kemiaa, politiikkatieteitä, oikeustieteitä, terveyskasvatusta. 

  Lisäksi edellytetään:

 3. Riittävää suomen kielen taitoa. Hakijan tulee selviytyä opinnoista suomen kielellä. Kielitaitoa tuetaan koulutuksen aikana.

 4. Verkko-opiskeluvalmiudet sekä yleiset tieto- ja viestintätekniset perustaidot ja -tiedot.
 

Valintaperusteet

Hakijoiden valinta Opettajaksi Suomeen -koulutukseen perustuu valintahaastatteluun. Valintahaastattelu pisteytetään. Hakijat valitaan haastattelussa saatujen pisteiden perusteella.

Tässä haussa jokaiseen ammatilliseen opettajakorkeakouluun valitaan 10 opiskelijaa.

Lisää tietoa valintaperusteista ja hakuprosessista (pdf)

Koulutuksen hinta

Opettajaksi Suomeen OSU -koulutus on maksutonta kohderyhmään kuuluville. Sen rahoittaa opetus- ja kulttuuriministeriö. Opiskelija vastaa itse ruokailukustannuksista sekä mahdollisista majoitus-, matka- ja oppimateriaalikustannuksistaan.

Lisätietoja

Ota yhteyttä:

Leppäkorpi Anna

Leppäkorpi Anna

Koulutussuunnittelija, Education Planner
Jatkokoulutukset, Further Education
Ammatillinen opettajakorkeakoulu, Professional Teacher Education
+358504430357

Mikä on rinnastamispäätös?

Jos olet suorittanut opettajan tutkinnon ulkomailla ja haluat työskennellä opettajana Suomessa, tarvitset sitä varten tutkinnon tunnustamispäätöksen. Tämän päätöksen antaa Opetushallitus. Yleensä tunnustamiseen liittyy rinnastamispäätös. Rinnastamispäätöksessä määrätään, kuinka paljon sinun täytyy suorittaa täydentäviä opintoja Suomessa. Nämä opinnot voit suorittaa esimerkiksi jossain ammatillisessa opettajakorkeakoulussa. Suomessa on viisi ammatillista opettajakorkeakoulua.

Lisätietoja Opetushallituksen verkkosivulla: 

Ulkomailla suoritettujen tutkintojen tunnustaminen Suomessa