Lataa maksuton Sotehy-yrittäjyyden työkirja! Kaikki työpajoihin osallistujat saavat kirjan printtiversion, mutta linkin teokseen saat helposti täyttämällä lomakkeelle sähköpostisi.

Lataa sotehy-yrittäjyyden työkirja

KEMUSOTE-projektin asiantuntijat (JAMK liiketoimintayksikkö + XAMK pienyrityskeskus) ovat tuottaneet työkirjan tukemaan kaikkia sotehy-alan ammattilaisia yrittäjäosaamisen ja palvelujen kehittämisessä. Työkirjan painetun version saavat KEMUSOTE-työpajoihin osallistuvat, mutta sähköiseen versioon pääsevät tutustumaan kaikki muutkin.

Työkirja on jaettu seitsemään teemaan:

  • toimintaympäristön muutos
  • oman osaamisen kehittäminen
  • palvelujen kehittäminen
  • asiakkuudet ja markkinointi
  • myynti ja kannattavuus
  • oman työn johtaminen
  • verkostojen hyödyntäminen

Alustusten ja työkalujen avulla voit jäsentää omia ajatuksiasi näihin yrittäjyyden osatekijöihin liittyen.

Hanki linkkisi työkirjaan

KEMUSOTE - Kevytyrittäjyys ja muutoskyvykkyys sote-alan toimintaedellytysten sekä työhyvinvoinnin edistäjänä.

KEMUSOTE on valtakunnallinen 1.3.2020 – 28.2.2023 toteutettava kehittämisprojekti, jossa rakennetaan sote-alalla uudenlaisissa työnteon muodoissa työskentelevien työuran rakentamisen ja hallinnan mallia. Projektissa järjestetään keväällä 2021 ilmaisia työpajoja sotehy-alan ammattilaisille, jotka ovat kiinnostuneet tuottamaan palveluja yrittäjämäisesti esim. muun työn ohella. Projektia rahoittaa Sosiaali- ja terveysministeriö Euroopan sosiaalirahastosta (ESR). Näiltä sivuilta löydät lisätietoa sekä projektista että tarjoamistamme työpajoista ja niihin osallistumisesta. Tervetuloa mukaan!