jamk.fi

Raaka-aineen saatavuuden turvaaminen

Termex-Eriste Oy valmistaa kierrätetystä paperimateriaalista tehtävää selluvilla-puhalluslämmöneristettä sekä sen valmistuksen ja asennuksen teknologiasovelluksia. Yrityksen liikevaihto on noin 6 miljoonaa eu-roa. Tuotannon määrä vuositasolla on n. 6000-8000 tonnia selluvillaa. Raaka-aineena käytettävää kierrä-tettyä sanomalehtipaperia kuluu n. 5000-7000 tonnia vuodessa.

Tehostamisen mahdollisuus

Raaka-ainetta, kierrätettyä sanomalehtipaperia, ei ollut tarpeeksi saatavilla, sillä isot paperitehtaat käyttävät samaa materiaalia omassa tuotannossaan. Raaka-ainepohjaa haluttiin laajentaa kotikeräyspisteistä saatavaan paperiin. Kotien keräyspapereissa on kuitenkin noin 50 % paperilaatuja, jotka sisältävät paljon pinnoitusmateriaaleja eivätkä tämän vuoksi sovi tuotannossa käytettäväksi. Yrityksellä syntyi tarve erotel-la sanomalehtipaperi kotikeräyspaperista.

Toimenpiteet

Raaka-aineen saatavuus haluttiin varmistaa:

  • Yritys investoi lajittelulinjaan, mikä mahdollistaa kotikeräyspaperin vastaanoton. Kotikeräyspaperi ajetaan lajittelun läpi kahdesti, jolloin voidaan erotella sanomalehtipaperi selluvillan raaka-aineeksi. Jäljelle jäänyt materiaali jatkaa uusiokäyttöön paperitehtaille.
  • Kotikeräyspaperin käyttöönotto vaati logistisia muutoksia kuljetusten suhteen. Muutokset hoidetaan kierrätysalan yritysten toimesta (L&T).
  • Tuotannossa tehtiin uusia järjestelyjä toimintojen suhteen. Lisäresursseja ei tarvittu.


Tulokset

Termex pystyy nyt hyödyntämään laajempaa kierrätettyä raaka-ainepohjaa hyödyntäen sanomalehtipa-perin lisäksi myös kotikeräyspapereista eroteltua sanomalehtipaperia. Toimenpiteellä turvattiin raaka-ainehuolto ja estettiin mahdollinen tuotannon heikkeneminen. Myös uusiutuvan eristemateriaalin toi-mintavarma tuotanto turvattiin. Yritys voi hyödyntää osaamistaan ja kokemuksiaan Puolaan rakennetta-vassa tehtaassa.

Lataa pdf -esite

Lisätietoja:

Termex-Eriste Oy, www.termex.fi, P. 0207 809 880, termex(at)termex.fi

Termex-Eriste Oy on 1988 perustettu Saarijärveläinen yritys, joka tuottaa ympäristöystävällisiä läm-möneristysratkaisuja asiakaslähtöisesti. 20 henkilöä työllistävällä yrityksellä on toimipisteet Saarijärvellä ja Tuusulassa. Selluvillaa tuotetaan 7000 tonnia vuodessa, mikä vastaa n. 4500 tyypillisen omakotitalon yläpohjan lämmöneristystarvetta.