jamk.fi

Betonijätteet maanrakennusaineeksi ja puujätteet biopolttoaineeksi

Karjalaisen Nostokuljetus Oy:n Laukaan Leppävedellä sijaitsevassa jätteenkäsittelykeskuksessa murskataan betonijätteet maanrakennusaineeksi sekä haketetaan puujätteet biopolttoaineeksi sitä edelleen hyödyntäviin laitoksiin. Huopajätteet kuljetetaan jatkojalostukseen asfaltiksi. Kuljetukset muiden jätteiden osalta hyödyttävät yhteiskuntaa ja ympäristöä jätteiden päätyessä entistä tehokkaammin jätepenkan sijaan uusiokäyttöön. Jätteenkäsittelykeskukseen tulevat jäte-erät kuljetetaan yrityksen omalla kuljetuskalustolla pääasiassa vaihtolavakuljetuksina.

Yritys ottaa vastaan ja käsittelee vaihtolavapalvelua tilanneiden rakennusalan yritysten rakennus- ja purkujätettä. Kohteita ovat mm. erilaiset rakennustyömaat kuten

  • purkutyömaat
  • kotitalouksien remontit
  • yritysten varastot, joihin asentajat tuovat jätteet työkohteilta päivän päätteeksi

Käsittelyn myötä yli 96 % jätteistä päätyy uusiokäyttöön.

Keskus ei ole ns. avoin jäteasema ja tällä hetkellä ulkopuolisilta toimijoilta jätettä ei oteta vastaan.

Lisätietoja

www.karjalaisen.fi