jamk.fi

Vipuvoimaa EU:lta

eTeknologiavälitteinen taidon oppimisen ohjaus -hankkeessa (eTEVÄ) etsitään tapoja hyödyntää kamera- ja tallenneteknologiaa koulutus-, oppimis- ja ohjausprosesseissa. Tavoitteenamme on kehittää uusia toimintatapoja työssä oppimiseen, etäohjaukseen, opetukseen ja tutkintotilaisuuksiin.

Nuoret viestivät vapaa-ajallaan yhä enemmän kuvallista ilmaisua hyödyntäen. Uusi teknologia voi tarjota myös erilaisille oppijoille uudenlaisia tapoja kehittää osaamistaan. Oppilaitoksen tai työpaikan näkökulmasta teknologian hyödyntäminen uudistaa työtapoja ja voi johtaa kustannustehokkuuteen ja siihen, että ohjausresurssit kohdentuvat paremmin.

Kamera- ja tallenneteknologiaa käytetään jo laajalti oppimisen tukena, mutta käyttö on satunnaista ja toimijoiden osaamisessa on suuria eroja. Lisäksi on havaittu, että teknologiaa ei hyödynnetä vuorovaikutteisesti tai reaaliaikaisissa tilanteissa. Hankkeessa pyritäänkin löytämään toimintatapoja myös niihin tilanteisiin, joissa suoritus jaetaan reaaliaikaisesti ja suoritukseen saadaan ohjausta samanaikaisesti etäältä.

Mitä tehdään?

eTEVÄ-hankkeen aikana hankeverkostossa jaetaan käyttökokemuksia, seurataan toisten toteuttajien uusia kokeiluja ja rakennetaan yhdessä innovatiivisia ratkaisuja kamera- ja tallenneteknologian hyödyntämiseen. Hankkeen tuloksena syntyviä toimintatapoja levitetään oppilaitoksiin ja työelämään myös hankeverkoston ulkopuolelle. Tietoa toimintatavoista päivitetään myös tälle sivulle.

Toteutus

eTEVÄ-hanke toteutetaan 1.1.2015 - 31.12.2016. Hanke on Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittama. Toteuttajia ovat JAMKin ammatillinen opettajakorkeakoulu, Jyväskylän koulutuskuntayhtymä (Jyväskylän aikuisopisto ja Jämsän ammattiopisto), Äänekosken ammatillisen koulutuksen kuntayhtymä, Ilmasotakoulu ja Keski-Suomen pelastuslaitos.

Tiesitkö,
että..?

Videoteknologian avulla voidaan esimerkiksi:

  • kuvata työsuoritusta
  • jakaa tilannekuvaa suorituksesta reaaliaikaisesti
  • saada palautetta sekä ohjausta suorituksen aikana
  • tallentaa suoritus ja jakaa tallenne
  • analysoida ja muokata tallenteita jälkikäteen.

Kokeilujen kautta rakentuneet toimintamallit

eTEVÄ-hankkeen hankeverkostossa kokeiltiin rohkeasti kamera- ja tallenneteknologiaa eri alojen osaamisen kehittämiseen ja osaamisen osoittamiseen.  Hankkeen tuloksena syntyi toimintatapoja, jotka kuvattiin toimintamalleiksi. Toimintamallien yhteyteen olemme kytkeneet myös pilotoinnin kohteet, kokemuksemme opiskelijoiden ja opettajien osalta. 

Hankeblogimme uusimmat

Personalised Learning – askeleita aitoon henkilökohtaistamiseen

Personalised Learning-hanke on päässyt lopulta hyvään vauhtiin. Ensimmäinen varsinainen projektikokous pidettiin Lincolnissa Englannissa 19.-20. helmikuuta, AOKKista matkaan lähtivät Seija Koskela ...

TK-toiminnan kehittämistä, Twinning-projektia sekä ilmaston muutosta

Twinning-projekti KAPSissa (Kosovo Academy for Public Safety) Kosovossa jatkuu tutkimus- ja kehittämistoiminnan saralla. AOKKn roolina on tänä vuonna tukea instituutin tutkimus- ja kehittämistoimin...

ViSuAL- hanke pyörähti käyntiin

Video-Supported Education Alliance (ViSuAL) -hankkeen pyöräytti käyntiin Kick-off tilaisuus Wageningenissa, Hollannissa helmikuun 2018 alussa. Paikalle olivat kokoontuneet kaikki projektin toimijat...

Näytä lisää

Ota yhteyttä

Salo Milla-Maarit

Koulutussuunnittelija, Education Planner
Opettajankoulutus, Teacher Education
Ammatillinen opettajakorkeakoulu, Teacher Education College
+358407642587

eTEVÄ – eTeknologiavälitteinen taidon oppimisen ohjaus 1.1.2015-31.12.2016

 

Tutustu opekorkeaamme

JAMKin ammatillinen opettajakorkeakoulu on pedagoginen asiantuntijayhteisö, jonka toimintaan kuuluvat ammatillinen opettajankoulutus, täydennyskoulutus ja palvelutoiminta sekä tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminta.

Koulutamme osaavia opetusalan ammattilaisia ja tuemme kumppaneidemme kehitystä pedagogiikan eri osa-alueilla.

Tutustu toimintaan etusivullamme!

Löydät meidät Facebookista