jamk.fi

Usean kiinteistön yhteisratkaisuista kustannussäästöjä

Jos yleinen viemäriverkko on tavoittamattomissa, kiinteistöt voivat hankkia yhdessä muutaman naapurin tai jopa koko kylän kesken yhteisen puhdistamon. Vaikka haja-asutusalueilla välimatkat kiinteistöjen välillä ovat monesti pitkiä, on olemassa paljon kohteita joissa kannattaa selvittää myös tätä vaihtoehtoa. 

Yhteisellä puhdistamolla voidaan päätyä kustannuksiltaan reilusti edullisempaan vaihtoehtoon, kun erillisesti toteutetuilla jätevesijärjestelmillä. Säästöjä syntyy hankinta- ja käyttökustannuksiin. Järjestelmän huoltokin voidaan antaa kustannustehokkaasti huoltoyrityksen hoidettavaksi.

Yhteiset puhdistamot ovat tasaisemman jätevesikuormansa ansiosta järkeviä ratkaisuja myös järjestelmän toimivuuden kannalta.

Yhteispuhdistamon suunnitteluun ja toteutukseen voi saada avustusta esimerkiksi ympäristökeskukselta, TE-keskukselta tai kunnalta.

Huomioitavaa yhteispuhdistamoissa

 • Sopimusasiat
  • Kenen maalle puhdistamo tehdään: rasitteen perustaminen
  • Vastaavatko järjestelmän huollosta asukkaat, kunta vain huoltoliike: huoltovastuu
 • Suunnittelu
  • Eri vaihtoehtojen kustannusvertailu koko elinkaaren ajalle
  • Eri vaihtoehtojen pohdinta maaperän, rakentamisen ja huollon järjestämiennäkökulmasta.
  • Kuormituksen laatu ja tasaisuus: vakituiset asunnot, loma-asunnot, maitotilat
 • Vaihtoehtoisia organisointimalleja
  • Suunnittelun, tarvikkeiden toteutuksen yhteishankinnat erillisille kiinteistöille
  • Jätevesiyhtymä
  • Osuuskunta
  • Osakeyhtiö
  • Avoin yhtiö
  • Erillisiin sopimuksiin perustuva yhteenliittymäKaavoittaja rakentaa tonttien ostajille vesihuollon ja laskuttaa asukkaita liittymisestä ja huollosta (kunta, metsähallitus tms.)