jamk.fi

Umpisäiliö rasittaa kukkaroa, mutta ei ympäristöä

Umpisäiliö ei ole varsinainen jäteveden käsittelyjärjestelmä, vaan väliaikainen varasto jätevedelle. Säiliö tyhjennetään sen täyttyessä ja kerätty jätevesi jatkokäsitellään kunnallisten jätehuoltomääräysten mukaisesti. Tämä tarkoittaa yleensä sitä, että jätevesi kuljetetaan kunnalliselle puhdistamolle käsiteltäväksi. 

Milloin ratkaisuna on umpisäiliö?

Erityistapauksissa kaikki jätevedet tai pelkästään WC-vedet joudutaan johtamaan umpisäiliöön. Tällainen vaihtoehto voi tulla kyseeseen, kun kunnan määräykset rajoittavat jätevesien käsittelyä, esimerkiksi silloin kun kiinteistö sijaitsee tärkeällä pohjavesialueella, ranta-alueella tai kyseessä on jyrkkä rinnetontti. Umpisäiliö voidaan ottaa käyttöön myös väliaikaisratkaisuna. Jos viemäröinti on vasta tulossa alueelle voi joiltain laitetoimittajilta tai kunnalta vuokrata umpisäiliön vähäksi aikaa käyttöönsä.

Käyttökustannukset

Umpisäiliön käyttökustannukset voivat nousta hyvinkin korkeiksi, jos säiliöön johdetaan WC-vesien lisäksi myös pesuvedet. Kustannukset nousevat sitä enemmän mitä useammin säiliö täyttyy ja jätevesi kuljetetaan pumppuautolla kunnalliselle puhdistamolle. Kustannuksiin vaikuttaa myös välimatkan pituus kiinteistöltä kunnalliselle puhdistamolle.

Perusvaatimukset umpisäiliölle

  • Säiliön tulee olla tiivis
  • Säiliössä tulee olla täyttymishälytin
  • Säiliö tulee ankkuroida maahan huolellisesti
  • Tyhjennyskaluston (esimerkiksi pumppuauto) on päästävä säiliön läheisyyteen vaivatta