jamk.fi

Perustietoa kuivakäymälöistä

Suomessa yleisin käymälätyyppi on vesivessa. Se on hygieeninen, mutta myös merkittävin yksittäinen saastuttaja asuinhuoneistossa. Ihminen tuottaa keskimäärin vuodessa n. 500 kiloa käymäläjätettä ja tästä suurin osa on virtsaa (virtsa sisältää 70 – 90 % ulostejätteiden ravinteista). Tavanomaisen vesikäymälän osuus kotitalouksien jätevedestä on 20 – 30 %. Etenkin haja-asutusalueilla vesikäymälöitä pidetään riskinä pohjavesille ja vesistöille.  

Kuiva- / kompostikäymälä ei ole yhtä vaivaton kuin vesivessa. Se vaatii huolenpitoa ja käyttäjän on oltava riittävän motivoitunut ympäristön huomioonottamiseen ja vastuuntuntoiseen jätehuoltoon. Kokemukset talousjätteiden kompostoinnista ja tieto kompostoitumisprosessista voivat olla hyödyksi. Eri yhteyksissä tehtyjen kompostointikäymäläselvityksien mukaan käyttäjät ovat pääasiassa olleet tyytyväisiä kompostikäymälöidensä toimintaan.

Lisätietoja

Kuivakäymälän hankinnassa huomioitavia seikkoja (pdf, 35 KB)

Yleisimmistä kuivakäymälätyypit (pdf, 79 KB)

Kuivakäymälöiden edistäjä Käymäläseura Huussi ry 

Kuivakäymälöiden valmistajia ja maahantuojia

Kuivakäymälöiden markkinakatsaus