jamk.fi

Jätevesineuvonta Keski-Suomessa

Puolueeton jätevesineuvonta Keski-Suomessa jatkuu. Hanke toteuttaa puolueetonta ja maksutonta jätevesineuvontaa Suomen ympäristökeskuksen ohjeiden mukaisesti Keski-Suomen alueella. Yleistä jätevesineuvontaa on saatavilla koko maakunnassa ja kiinteistökohtaista neuvontaa tehdään pääasiassa kuntien osoittamilla alueilla. Harkinnan ja aikataulun mukaan kiinteistökäyntejä voidaan tehdä muuallakin maakunnassa. Kiinteistökäynnillä tutkitaan olemassa oleva jätevesijärjestelmä ja sen kunto sekä annetaan kirjalliset ohjeet tarvittavista jatkotoimista.

Jätevesineuvojan voi pyytää erilaisiin tilaisuuksiin ja tapahtumiin esittelemään jätevesien käsittelyä, luennoimaan tai vain vastailemaan asiakkaiden kysymyksiin.

Jätevesineuvoja antaa neuvoja myös puhelimitse, sähköpostitse ja postitse.

Keski-Suomen vesihuoltoyrittäjien koulutushankkeen toiminta

Vesihuoltoyrittäjien koulutushanke järjesti kohderyhmille niiden toimintaa kehittävää ja asiantuntemusta lisäävää sekä syventävää koulutusta.

Vesihuoltoyhtymien koulutuksiin sisältyivät mm. lainsäädäntö, riskien hallinta, vastuunjako, laatuasiat sekä verkostojen ylläpito ja huolto. Lisäksi koulutusta järjestettiin tarpeen mukaan muistakin aiheista, esim. osuuskunnan perustamisesta ja hallinnosta, tulevaisuuden suunnittelusta ja uusista toimintamalleista.

Vesihuoltotalkkarikoulutukset aloitettiin jo vesihuoltohankkeessa. Vesihuoltotalkkarikoulutuksen jatko-osat sisälsivät mm. maastoharjoituksia järjestelmien huollosta ja kuntotarkastuksista sekä talousveden laatuasioita.

Hanke toimi koko Keski-Suomen maakunnan alueella.

Vesihuollon koulutus- ja kehittämishankkeen toiminta 2006-2008


Koulutusta alan yrittäjille ja kuntien virkamiehille

Jätevesialan yrittäjien ja kuntien viranomaisten toimintatapoja ja tietotasoa jätevesijärjestelmistä pyrittiin kehittämään koulutusten ja yhteisten ohjeistusten avulla. Hanke pyrki myös lisäämään haja-asutuksen vesihuollon yrittäjyyttä ja edistämään palveluiden kehittymistä. Maakuntaan koulutettiin lisää jätevesien käsittelyjärjestelmien suunnittelijoita järjestämällä suunnittelijakoulutuksia. Kylille koulutettiin paikallisia vesihuolto-osaajia ja kylien yhteistoiminnan aktivoijia Vesihuoltotalkkarikoulutusten avulla. Yhdessä alan viranomaisten kanssa koottiin kuntiin yhteisiä käytänteitä.

Tiedotusta ja neuvontaa asukkaille

Talousjätevesiasetus on aiheuttanut hämmennystä ja myös turhaa hätiköintiä. Eräs hankkeen tehtävistä olikin tiedottaa ja neuvoa asukkaita oikeisiin toimenpiteisiin. Hanke tiedotti maakunnan viestimissä jätevesi- ja talousvesiasioista sekä laati asukkaille kansantajuista ohjeistusta asiaan liittyen. Hankkeen työntekijät myös neuvoivat asukkaita ja yrittäjiä henkilökohtaisesti vesihuoltoon liittyvissä kysymyksissä.

Hanke vauhditti jätevesien käsittelyjärjestelyjärjestelmien rakentamista järjestämällä kaikille avoimia työnäytöksiä järjestelmän rakentamisesta asukkaiden omilla kiinteistöillä. Hanke aktivoi kylien yhteistoimintaa vesihuoltoasioissa sekä edisti yhteispuhdistamoiden ja kompostikäymälöiden käyttöä työnäytösten ja koulutusten avulla. Asukkaita motivoitiin myös kiinnostumaan talousvesikaivonsa kunnosta ja talousvetensä laadusta.

Yhteistyötä muiden kanssa

Hanke toimi tiiviissä yhteistyössä Keski-Suomen kuntien, ympäristökeskuksen sekä alueen muiden sidosryhmien kanssa. Lisäksi useat alan laitevalmistajat olivat mukana hankkeen rahoituksessa. Eri puolilla Suomea toimivien vastaavien hankkeiden kautta vaihdettiin kokemuksia ja muualla hyväksi koettuja toimintamalleja käytettiin myös Keski-Suomessa.