Ratkaisumalleja 24h-talouteen

Epätyypilliset työajat asettavat haasteita sekä yksilölle että työyhteisölle, mutta toisaalta ne tarjoavat myös mahdollisuuksia, joita perinteisessä päivätyössä ei ole. Epätyypillisten työaikojen etuja ja toisaalta mahdollisten kuormitustekijöiden ennaltaehkäisyä ja ratkaisumalleja on kuitenkin tutkittu vasta vähän.Take Care 24/7 -hankkeessa kartoitettiin työntekijöiden ja esimiesten kokemia myönteisiä ja kuormittavia tekijöitä 24h-taloudessa. Hankkeessa kehitettiin yhdessä työntekijöiden ja esimiesten kanssa hyviä käytänteitä ja työvälineitä ennaltaehkäisemään ja ratkaisemaan havaittuja haasteita. Hanketta koordinoi Jyväskylän ammattikorkeakoulu ja se toteutettiin kolmessa SOK:n alueosuuskaupassa vuosina 2013–14.

Alkukartoitusvaiheen jälkeen toteutettiin kehittämistoimenpiteitä sekä työntekijöiden että esimiesten ryhmissä. Hankkeessa kehitettiin ja pilotoitiin epätyypillistä työaikaa tekevien hyvinvoinnin edistämisinterventio, jossa hyödynnettiin mobiilipäiväkirjamenetelmää. Esimiestyön ja johtamisen työvälineiden kehittäminen toteutettiin yhteistyössä osuuskauppojen esimiesten kanssa toiminnallisissa työpajoissa. Hankkeen tuloksena saatiin tietoa epätyypillisen työajan myönteisistä puolista ja kuormittavista tekijöistä palvelualalla sekä rakennettiin malli epätyypillisen työajan ulottuvuuksista palvelualan 24h-toimipaikoissa. Jäsennysmallin avulla voidaan tarkastella ja etsiä ratkaisuja 24/7 -työpaikoissa esiin nouseviin haasteisiin ja kysymyksiin.

Tiivistelmä hankkeen tuloksista

Hankkeen julkaisut

Päätösseminaarin esitykset Tutustu materiaaleihin

Hankkeen loppuraportti

Mari Punna (toim.) 2014. Hyvinvointia ja oikeudenmukaisuutta. Työntekijänä ja esimiehenä 24h-taloudessa. Take Care 24/7 -hankkeen loppuraportti.  Jyväskylän ammattikorkeakoulun julkaisuja 195, Jyväskylä.

Muut julkaisut ja opinnäytetyöt

Punna, Rönkä, Sihvonen, Teppo, Aunola, Mäkelä, Ekonen: Työntekijöiden päivittäiset kokemukset epätyypillisestä työajasta: Take care 24/7 –projektin alkukartoituksen tuloksia. Posteriesitys Työelämän tutkimuksen päivillä 2013.

Rönkä Anna 2014. Work and family in a 24/7 economy in Finland: challenges experienced by parents, employees and managers. Kutsuesitelmä seminaarissa: Children, families and jobs in a flexible economy: Child inclusive insights from Finland and Australia 8.10.2014. Canberra, Australia

Ekonen Marianne ja Mäkelä Tapio. 2014. Research on Finnish 24h economy: from risks to the solutions. Management in 24/7 economy. Esitelmä ja raportti seminaarijulkaisussa. Nordic Working Life Conference, Göteborg 11.-13.6.2014. Stream 17. Work in the 24/7-economy and family relations.

Rönkä Anna, Sihvonen Sanna, Punna Mari ja Teppo Ulla. 2014. Being an employee in a 24-hour economy: a mobile diary study of daily wellbeing and health. Esitelmä ja raportti seminaarijulkaisussa. Nordic Working Life Conference, Göteborg 11.-13.6.2014. Stream 17. Work in the 24/7-economy and family relations.

Rönkä Anna ja Mäkelä Tapio. Työntekijöiden hyvinvointi, esimiestyö ja johtaminen 24h –taloudessa. Työryhmäkoordinaattorina Työelämän tutkimuspäivillä marraskuussa 2014.

Punna Mari, Rönkä Anna, Sihvonen Sanna ja Teppo Ulla. Mobiilivälinettä hyödyntävä Hyvinvointiryhmä epätyypillistä työaikaa tekevien työntekijöiden hyvinvoinnin edistämisessä. Esitys Työelämätutkimuksen päivillä, Tampere 6.11.2014.

Ekonen Marianne ja Mäkelä Tapio. Esimiestyö 24h-taloudessa. Esitys Työelämätutkimuksen päivillä, Tampere 6.11.2014.

Punna Mari, Sihvonen Sanna, Rönkä, Anna & Teppo, Ulla. 2015. Mobiiliviestit ja vertaisryhmä apuna epätyypillistä työaikaa tekevien hyvinvoinnin edistämisessä. Terveydenhoitaja 4-5, 40-41.

Hofmann Krista. 2014. Esimiehen mahdollisuudet edistää epäsäännöllistä työaikaa tekevien työntekijöiden hyvinvointia. Take Care 24/7 –hankkeen alkukartoituksen tuloksia. YAMK opinnäytetyö (terveyden edistäminen). Jyväskylän ammattikorkeakoulu.

Vesala Sanna. 2014. Työn ja muun elämän yhteensovittaminen epätyypillisessä työajassa. Mobiilitutkimuksen tuloksia. AMK opinnäytetyö (hoitotyö). Jyväskylän ammattikorkeakoulu.

Kallanto Jenni. 2014. Mobiilisovelluksen kehittäminen ja pilotointi epätyypillistä työaikaa tekeville palautumisen ja unen lisäämiseksi. AMK opinnäytetyö (ohjelmistotekniikka). Jyväskylän ammattikorkeakoulu.

Rekola Hilkka. 2015. Palvelualan esimiehenä 24 h- taloudessa. YAMK opinnäytetyö (sosiaaliala). Jyväskylän ammattikorkeakoulu.