jamk.fi

Hanke tarjoaa kylille

Hanke on tarjonnut mukana oleville kylille resursseja kehittää ja testata jonkin uuden, kylästä puuttuvan palvelun. Hankkeen tuomat resurssit ovat olleet esimerkiksi

  • uusia ideoita muista kylistä ja kansainvälisiltä partnereilta
  • vertaistukea muista kylistä ja kansainvälisiltä partnereilta
  • työryhmänvetäjiä
  • asiantuntijoita
  • erilaisia taustaselvityksiä ja suunnitelmia palveluun liittyen
  • välineiden tuottamista/liisaamista/vuokraamista palvelun testaamiseksi ja toteuttamiseksi käytännössä.

Hankkeen toiminta kylissä on käytännössä loppunut marraskuussa 2014. 

Hankkeen rajoitteet kylille

Kekseliäät kylät on yleishyödyllinen kehittämishanke, joten se ei ole tehnyt julkisten eikä yksityisten palveluiden tuotekehitystä. Hankkeen yhteistyökumppaneina ovat toimineet kyläläiset ja kylien yhdistykset.

Keski-Suomessa hankkeen kyläprojektit ovat eri vaiheissaan edistyneet kunkin kylän omaan tahtiin Viisarin ja JyväsRiihen toiminta-alueilla.