jamk.fi

JAMK tukee avoimuuden periaatteita kaikessa tutkimustoiminnassaan. TKI-projektin tulee olla niin avoin kuin mahdollista ja niissä noudatetaan kaikkia yleisesti hyväksyttyjä tutkimuseettisiä periaatteita. Tutkimustulokset ja –aineistot säilytetään siten, että ne ovat mahdollisimman avoimesti saatavilla ja hyödynnettävissä valtakunnallisissa palveluinfrastruktuureissa.

Projekteissa ja tutkimuksissa saadun tutkimustiedon uudelleenkäyttö edistää innovaatioiden syntyä. Tiedon avoimuus ja löydettävyys lisäävät tutkimuksen laatua, luotettavuutta ja näkyvyyttä. Se myös tarjoaa paremmat mahdollisuudet yrityksille ja yksityisille henkilöille tutkimusaineistojen hyödyntämiseen. Julkisella rahoituksella tuotettu tieto tulee lähtökohtaisesti olla kaikkien saatavilla.

Mitä julkaistaan?

  • Lähtökohtaisesti aineistojen tulisi olla niin avoimia kuin mahdollista.

Mitä ei julkaista?

  • Suojausta vaativat aineistot
  • Luottamukselliset aineistot
  • Salassa pidettävät aineistot
  • Henkilötietoja sisältävät aineistot
  • Sellaiset aineistot, joiden avaaminen vaarantaa hankeen tulosten onnistumisen.

Missä julkaistaan?

Avoimia tutkimusaineistoja voi löytää Avoin tiede ja tutkimus-sivuston kautta.

Lisätietoja

Avoin tiede ja tutkimus-hanke