Pedagentit monimuotokoulutuksen mentoreinakansilehti

Anne Hakala, Hannu Ikonen, Arja Pakkala, Tytti Pintilä (toim.)

Julkaisun esittely

Tässä julkaisussa avataan opettajan roolin muutosta digitalisoituvassa toimintaympäristössä ja monimuotokoulutuksen tuomia pedagogisia haasteita, joiden ratkaisemisessa pedagentit ovat toimineet mentoreina ja valmentajina vuoden 2016 aikana.

Jyväskylän ammattikorkeakoulussa päädyttiin vuoden 2015 lopussa siihen, että korkeakouluyhteisössä tarvitaan pedagogisia agentteja eli pedagentteja toimimaan koulutusyksiköiden opettajien kollegiaalisina tukijoina osallistavin menetelmin. Pedagenttien tehtäviksi määrittyivät toisaalta yhteisötasolla monimuotokoulutusten pedagogisen laadun varmistaminen ja kehittäminen JAMKin strategian pedagogisten tavoitteiden ja periaatteiden suuntaisesti ja toisaalta opettajakollegan tukeminen tekemään pedagogisesti mielekkäitä ratkaisuja omassa työssään ja uudistamaan pedagogiikkaansa. Samalla pyrittiin löytämään monimuotokoulutukseen liittyvä yhteinen kieli koko JAMKiin ja lisäämään hyvien käytäntöjen jakamista ja avoimuutta tutkinto-ohjelmien ja eri yksiköiden välillä. Pedagenttien roolina on siis ollut toisaalta hahmottaa tätä monimuotokoulutuksen pedagogista tilaa ja kehittämismahdollisuuksia ja toisaalta olla vertaisjakamisen esimerkkinä, tukihenkilönä, valmentajana ja mentorina kollegoille.

Tämä julkaisu on suunnattu ammattikorkeakoulujen opettajille ja koulutuksen kehittämisen parissa työskenteleville.

Sarja: Jyväskylän ammattikorkeakoulun julkaisuja 231
Yksikkö: Hallintoyksikkö
ISSN: 1456-2332
ISBN: 978-951-830-448-0 (PDF)
Julkaisuvuosi: 2017
Laajuus: 88 s.
Lisätiedot: saatavilla vain verkkojulkaisuna

Lataa avoin julkaisu

Aiheeseen liittyvää

Koulutuksen kehittämisen katsaus 2015

Tässä julkaisussa tuodaan esille asiantuntijoiden ja opettajien aloitteista syntyneiden pedagogisten kokeilujen tuloksia Jyväskylän ammattikorkeakoulussa ja Savonia-ammattikorkeakoulussa.