Tekijä(t): Jorma Kananen

Julkaisun esittely

Tämän tutkimuksen tarkoituksena on antaa vastaus siihen, mitä käytännön työelämä vaatii liiketoimintaosaajalta. Tutkimus keskittyy lähinnä tradenomikoulutuksen työelämävaatimuksiin, mutta osaltaan se on vastaus myös koko kaupallisen alan koulutuksen työelämävaatimuksille.

Tutkimuksessa selvitetään mitä substanssiosaamista tarvitaan käytännön työelämässä lähinnä päällikkötasolla, jota pidetään tradenomikoulutuksen tavoitetasona. Selvityksen kohderyhmänä ovat olleet nimenomaan tradenomi-koulutuksen tavoitetason työtehtävät. Tavoitetason työelämävaatimusten tunteminen auttaa koulutuksen ja opetussisältöjen suunnittelussa. Tutkimustuloksia voidaan käyttää myös opetuksen motivoinnissa eli hankkimalla nämä osaamiset opiskelija voi varmistua osaamisensa työelämävastaavuudesta.

Tutkimuksessa liiketoimintaosaamista on tarkasteltu taloushallinnon, johtamisen, markkinoinnin ja ulkomaankaupan työtehtävien näkökulmasta. Tutkimusaineisto kerättiin Keski-Suomen ja Pirkanmaan yrityksiltä vuosina 2003 ja aineistoa täydennettiin haastattelututkimuksella syksyllä 2006.

Sarja: Jyväskylän ammattikorkeakoulun julkaisuja 72
Koulutusyksikkö: Liiketalous
ISSN: 1456-2332
ISBN 978-951-830-112-0 (Painettu)
Julkaisuvuosi: 2007
Laajuus: 42 s.

Loppuunmyyty