Tekijä(t): Annikki Mikkonen

Julkaisun esittely

Haaga Instituutin hotelli-, ravintola- ja matkailualan va. ammattikorkeakoulu, Jyväskylän palvelualojen va. ammattikorkeakoulu ja Pohjois-Karjalan va. ammattikorkeakoulu olivat uranuurtajia ammattikorkeakouluopetuksen käynnistämisessä yleensä ja erityisesti matkailu-, ravitsemis- ja talousalalla. Niissä oli suurin osa alankokeilun aloituspaikoista ja yhteensä ne kattoivat alan koko silloisen koulutustarjonnan.

Kirjassa kuvataan kokeilun aikana tapahtunutta koulutuksen tason nousua ja alan kehittämistyötä kussakin ammattikorkeakoulukokeilussa sekä valotetaan kolmea erilaista kehitysprosessia muutokseen.

Matkailu-, ravitsemis- ja talousalan kokeilu on samalla kertomus siitä, millaisia kysymyksiä ammattikorkeakoulujen käynnistymisvaiheessa jouduttiin ratkomaan ja millaisia muutoksia on toteutettu ja kohdattu.

Sarja: Jyväskylän ammattikorkeakoulun julkaisuja 30
Koulutusyksikkö: Matkailu-, ravitsemis- ja talousala
ISSN: 1456-2332
ISBN: 951-830-034-8
Julkaisuvuosi: 2003
Laajuus: 208 s.

Loppuunmyyty