jamk.fi

Mikä on Innovaatioviikko?

JAMK Innovaatioviikolla ratkaistaan yritysten ja organisaatioiden todellisia haasteita. Vuodesta 2013 asti toteutetuissa noin 50 toimeksiannossa on kehitetty niin analogisia kun digitaalisiakin palveluja, kansainvälisen markkinoinnin haasteita kun kunta- ja aluestrategioiden määrittelyjä. Innovaatioviikon työskentelytavalle olennaista on asiakas- ja käyttäjälähtöisyys, joista saatuun ymmärrykseen viikon aikana kehitetyt ratkaisut perustuvat.

Innovaatioviikkoon osallistuvat kaikki JAMKin opiskelijat pääosin ensimmäisenä opiskeluvuotenaan. Eri alojen opiskelijat jaetaan Innovaatioviikolla monialaisiin ryhmiin joten ratkaisuihin saadaan uusia näkemyksiä eri osaamis- ja kokemustaustaisilta ihmisiltä. Innovaatioviikko alkaa maanantaina ja loppuu saman viikon perjantaina jolloin viikon työskentelyn tulokset esitetään toimeksiantajille. Toimeksiantosi parissa työskentelee noin 60 opiskelijaa ja tuloksena on 10-12 kpl ratkaisuehdosta eli konseptia.

Meillä on näyttöä Innovaatioviikon toimintatavan menestyksellisyydestä. Useampi organisaatio on tuloksiin perustuen osallistunut jo useampaan Innovaatioviikon toteutukseen – nämä toimijat ovat kokeneet saavansa merkittävää hyötyä osallistumisesta ja tuloksista.

Innovaatioviikko järjestetään vuosittain viikoilla 11 (maaliskuu) ja 44 (lokakuu). Jos haluat yrityksesi toimeksiantajaksi Innovaatioviikolle tai kuulla tarkemmin mitä voimme tarjota, olethan yhteydessä yhteyshenkilöihimme!

 Innovaatioviikko

Tuulaniemi Juha

Asiantuntija, Specialist
Yrittäjyys ja Innovaatio, Entrepreneurship and Innovation
Hallinto, Administration
+358400870699
Osaamiset

Kivelä Antero

Yrityspalveluasiantuntija, Business Specialist
LIKE T&K, Research and Development
Liiketoiminta, School of Business
+358400865195