jamk.fi
toggle mainmenu toggle search

Lahjoitukset ovat verovähennyskelpoisia sekä yksityishenkilöille että yrityksille ja yhteisöille. Verovähennysoikeus alkaa vähintään 850 euron lahjoituksesta.

Yritykset ja yhteisöt

Yritykset ja yhteisöt voivat vähentää vähintään 850 euron ja enintään 250 000 euron suuruisen rahalahjoituksen, joka on tehty tiedettä, taidetta tai suomalaisen kulttuuriperinteen säilyttämistä edistävään tarkoitukseen Euroopan talousalueeseen kuuluvalle valtiolle tai Euroopan talousalueella olevalle julkista rahoitusta saavalle yliopistolle tai korkeakoululle taikka näiden yhteydessä olevalle yliopistorahastolle.

Tuloverolaki 57 § (11.6.2010/504) Lahjoitusvähennys

Lisätietoa lahjoitusvähennyksestä elinkeinoverotuksessa

Yksityishenkilöt ja kuolinpesät

Luonnollinen henkilö ja kuolinpesä saa vähentää puhtaasta ansiotulostaan vähintään 850 euron ja enintään 500  000 euron suuruisen rahalahjoituksen, joka on tehty tiedettä tai taidetta edistävään tarkoitukseen Euroopan talousalueella olevalle julkista rahoitusta saavalle yliopistolle tai korkeakoululle taikka näiden yhteydessä olevalle yliopistorahastolle.
Yksityishenkilö voi kohdistaa verovähennyksen ansiotuloon eli esimerkiksi palkka- tai eläketuloihin.  Lahjoittajan veroprosentti määrittelee vähennyksen taloudellisen vaikutuksen.

Tuloverolaki 98 a § (17.12.2015/1546) Luonnollisen henkilön lahjoitusvähennys

Lisätietoa lahjoitusvähennyksestä henkilöverotuksessa