jamk.fi
toggle mainmenu toggle search

Jyväskylän ammattikorkeakoulun rahankeräyslupa: RA/2018/14

Luvan on myöntänyt Poliisihallitus 4.1.2018. Lupa on voimassa 4.1.2018 – 31.12.2019 koko maassa Ahvenanmaata lukuun ottamatta.

Ammattikorkeakoululaissa (932/2014) tarkoitetulla ammattikorkeakoululla on oikeus toimeenpanna rahankeräyksiä varojen hankkimiseksi mainitun lain 4 §:ssä tarkoitetuista tehtävistä huolehtimiseen sekä vuosina 2017 – 2019 ammattikorkeakoulun pääomittamiseen (24.3.2017/166).

Kerätyt varat käytetään ammattikorkeakoululain (932/2014) 4 §:ssä tarkoitettuihin tehtäviin.

Lisäksi kerättyjä varoja voidaan käyttää ammattikorkeakoulun pääomittamiseen.