jamk.fi
[Error: Unable to find the property named 'TopContentArea'.]

1 Rekisterinpitäjä

Jyväskylän ammattikorkeakoulu Oy
PL 207, 40101 Jyväskylä
+358 20 743 8100

2 Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa, yhteystiedot virka-aikana

Sisällölliset pääkäyttäjät: Anne Luukkonen ja Taru Särkkä
Tekninen pääkäyttäjä: Kimmo Hämäläinen
etunimi.sukunimi@jamk.fi
Rajakatu 35, 40200 Jyväskylä

3 Rekisterin nimi

Lyhytkurssijärjestelmä

4 Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Avoimen AMKin ja JAMKin täydennyskoulutusten sekä tilauskoulutusten ja erillishakujen ilmoittautumisiin / hakuihin, jotka edellyttävät nimi- ja yhteystietoja. Maksullinen koulutus edellyttää myös maksajan (henkilön/työnantajan) yhteystietoja. Mikäli koulutukseen valitut tarvitsevat JAMKin verkkotunnusta, kysytään ilmoittautumis/haku -vaiheessa henkilötunnus.

5 Rekisterin tietosisältö

Henkilö antaa itse ilmoittautumisen yhteydessä seuraavat tiedot:

Pakolliset tiedot
* Nimi
* Henkilötunnus tai syntymäaika
* Kotiosoite
* Postinumero
* Postitoimipaikka
* Sähköpostiosoite
* Puhelinnumero

Vapaaehtoiset tiedot
* Sukupuoli
* Kotikunta
* Ammatti/ nimike
* Maa (muu kuin Suomi)
* Kotimaa
* Koulutustausta (ylin suoritettu taso)

6 Säännönmukaiset tietolähteet

Lyhytkurssiohjelman kautta ilmoittautuvat kirjaavat tietonsa sähköisellä lomakkeella ilmoittautumisen yhteydessä.

Henkilötietoja käsitellään ja ylläpidetään Henkilötietolain mukaisesti. Tietoja voi poistaa vain sisällöllinen pääkäyttäjä.

7 Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Tietoja ei luovuteta ulkopuoliseen käyttöön. Järjestelmätoimittaja (Asio Data Oy) voi tarvittaessa pyynnöstä tarkistaa tilavarausjärjestelmästä, jos jonkun käyttöoikeuksissa on ongelmia. Näiltä henkilöiltä on tiedossa vain nimi ja käyttäjätunnus.

Kurssista vastaava koulutussihteeri siirtää tiedot Lyhytkurssijärjestelmästä opiskelijahallintojärjestelmä ASIOon.

Ei säännönmukaisia tietojen luovutuksia EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

8 Rekisterin suojauksen periaatteet

A Manuaalinen aineisto

Ei manuaalista aineistoa.

B. ATK:lla käsiteltävät tiedot

Järjestelmään pääsy on rajattu JAMKissa työtehtävien mukaisesti tietyille henkilöille. Järjestelmän käyttö edellyttää henkilökohtaista käyttäjätunnusta ja salasanaa.

9 Tarkastusoikeus

Jokaisella on oikeus saada tarkastaa itseään koskevat tiedot. Tarkastuspyyntö tulee tehdä kirjallisesti. Tarkastuspyynnöt osoitetaan: Jyväskylän ammattikorkeakoulu, Koulutuksen kehittämispalvelut. Postiosoite PL 207, 40101 Jyväskylä. Käyntiosoite Rajakatu 35, 40200 Jyväskylä, puh. +358 20 743 8100.

10 Oikeus vaatia tiedon korjaamista

Jokaisella on oikeus vaatia rekisterissä olevan virheellisen tiedon korjaamista. Korjaamispyyntö on syytä tehdä kirjallisesti ja riittävän yksilöidysti. Tarkastuspyynnöt osoitetaan: Jyväskylän ammattikorkeakoulu, Koulutuksen kehittämispalvelut, Postiosoite PL 207, 40101 Jyväskylä. Käyntiosoite Rajakatu 35, 40200 Jyväskylä, puh. +358 20 743 8100.

11 Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Jokainen voi kieltää itseään koskevien henkilötietojen käsittelyn. Tällöin tiedot poistetaan rekisteristä. Mahdolliset tietojen käsittelemistä koskevat kiellot pyydetään lähettämään kirjallisesti osoitteeseen: Jyväskylän ammattikorkeakoulu, Koulutuksen kehittämispalvelut Postiosoite PL 207, 40101 Jyväskylä. Käyntiosoite Rajakatu 35, 40200 Jyväskylä, puh. +358 20 743 8100.


Päivitetty 27.2.2017

 

> Palaa takaisin ilmoittautumaan