jamk.fi

1. Rekisterin pitäjä

Jyväskylän ammattikorkeakoulu
PL 207, 40101 Jyväskylä
Puh. 020 743 8100

2. Rekisterin yhteyshenkilö

Heli Toivola, markkinointipäällikkö, 040 580 1659, etunimi.sukunimi@jamk.fi

3. Rekisterin nimi

Jyväskylän ammattikorkeakoulun asiakasrekisteri

4. Rekisterin käyttötarkoitus

Rekisterin käyttötarkoituksena on Jyväskylän ammattikorkeakoulun asiakas- ja sidosryhmäsuhteiden hoito sekä koulutus- ja palvelutuotteiden markkinointi ja myynti.

5. Rekisterin tietosisältö

Asiakashallintajärjestelmään rekisteröidään

  • Alumnit (alumnirekisteri)
  • Potentiaaliset henkilö- ja organisaatioasiakkaat
  • Asiakas- ja sidosryhmäorganisaatiot
  • Yhteyshenkilöt em. organisaatioissa
  • Asiakkaaseen kohdistetut toimenpiteet
  • Koulutus- ja palvelutuotteet

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Tiedot on kerätty Jyväskylän ammattikorkeakoulun yksiköiden vanhoista rekistereistä (Excel-taulukoita, Kurssiivi-tietokanta). Tietoja täydennetään ja ylläpidetään asiakaskontaktien perusteella.Alumnitoiminnasta kiinnostuneet alumnit rekisteröidään järjestelmään ilmoittautumisen perusteella. Tietoja päivitetään alumnin ilmoituksesta ja asiakaskontaktien perusteella. Rekisteriin voi liittyä tilaamalla JAMKin uutiskirjeen, osallistumalla JAMKin järjestämiin kilpailuihin, arvontoihin ja kyselyihin.

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Tietoja ei luovuteta ulkopuoliseen käyttöön.

8. Rekisterin suojauksen periaatteet

Manuaalinen aineisto:
Rekisteri ei sisällä manuaalista aineistoa

ATK:lle talletetut tiedot:
Rekisterin käyttäjillä on henkilökohtainen käyttäjätunnus ja salasana.

9. Tarkastusoikeus ja tarkastusoikeuden toteuttaminen

Henkilöllä on oikeus tarkistuttaa omat tietonsa maksuttomasti kerran vuodessa.Tarkastuspyyntö esitetään kirjallisena rekisterin yhteyshenkilölle.

10. Tiedon korjaaminen ja tiedon korjaamisen toteuttaminen

Rekisterin tiedot korjataan henkilötietojen osalta henkilön ilmoituksen mukaisesti.Korjauspyyntö esitetään kirjallisena rekisterin yhteyshenkilölle.

11. Muut mahdolliset oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimusta samoin kuin henkilömatrikkelia ja sukututkimusta varten.Kielto merkitään rekisteriin.