Elämme yhteiskunnassa, jonka nopeasti muuttuvaa todellisuutta kuvataan usein termillä VUCA. VUCA tulee sanoista epävakaa (Volatility), epävarma (Uncertainty), monimutkainen (Complexity) ja monimerkityksellinen (Ambiguity). VUCA-maailmassa digitalisaatio, automaatio ja globalisaatio myllertävät yrityksiä ja toimialoja. Ammatteja häviää, mutta myös uusia syntyy. Entiset työtehtävät, työkalut ja toimintamallit muuttavat muotoaan.

Jatkuvaa oppimista, joka läpäisee koko työuran, tarvitaan kipeämmin kuin koskaan. Työelämän muutosnopeuden kasvaessa uuden oppimisen haaste koskee erityisesti työikäistä väestöä. Suomen akatemian Taidot työhön -hankkeessa on tutkittu työuransa keskivaiheilla olevia tradenomeja ja insinöörejä. Hankkeen tulosten mukaan osaamis- ja urakatsaukset olisi tarpeen tehdä noin neljäkymppisenä. Uuden oppiminen tulisikin sitoa entistä systemaattisemmin osaksi työtä, jolloin osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen sekä työn opinnollistaminen tulevat yhä tärkeämmiksi jatkuvan oppimisen työkaluiksi korkeakouluissa.

JAMK on uuden sukupolven korkeakouluna jatkuvan ja digitaalisen oppimisen edelläkävijä. Koulutuslupauksensa mukaan JAMK pitää huolta osaamisesta koko työuran ajan. Laajan ja joustavan mahdollisuuden ammatillisen osaamisen uudistamiseen tarjoaa avoin ammattikorkeakoulu, jossa opinnot voi aloittaa pienistä kokonaisuuksista ja laajentaa niitä halutessaan joustavasti tutkinnon osiksi – jopa AMK- ja YAMK tutkinnoiksi asti. Opintoja voi suorittaa myös verkossa ajasta ja paikasta riippumatta työn ohessa.

Tervetuloa uuden sukupolven korkeakouluun. Tarjolla on tietoa, taitoa ja osaamista huomisen työelämän ja liiketoiminnan haasteisiin.

Leena Liimatainen, kehitysjohtaja