Jatkuva uudistuminen onkin jokaisen organisaation nykypäivän haaste. Se haastaa myös johtamisen. Siksi johtaminen on jatkuvassa murroksessa. Eipä ihme, että erilaisten ismien ilmaantuminen johtamisen ongelmien ratkaisemiseksi jatkuu, viimeisenä LEAN ja digitalisaatio.

Eri mediat välittävät viestejä siitä, kuinka kaikki muuttuu digitalisaation myötä. On eri asia digitoida asioita, kuin aidosti digitalisoida niitä. Digitoinnilla olemassa oleviin toimintoihin tuodaan välineiksi uusia tietoteknisiä työkaluja. Digitalisointi merkitsee puolestaan asioiden kokonaan uudenlaista tekemistä näitä työkaluja hyödyntäen.

Digitaalisen ja digitalisoituneen työyhteisön, palvelun tai tuotekehityksen johtaminen edellyttänee erilaista johtamista ja asiakaspalveluosaamista kuin aiemmin on tarvittu. Tämä ei tarkoita sitä, että ihmiset olisivat oleellisesti erilaisempia kuin ennen. Ihmisten perustarpeet ja toimintatavat eivät ole juurikaan muuttuneet, tavat vastata näihin tarpeisiin ovat.

Kyseessä on enemmän toimintatapojen ja toimintakulttuurin muutoksen johtamisesta kuin tuotannon tai teknologian sinänsä. Tässäpä onkin johtajuushaastetta kerrakseen. JAMK aikoo kehittää digitaalisen työyhteisön johtamisosaamista, kuten se strategiassaan on luvannut. Haastamme Teidät, kumppanimme, mukaan tähän työhön, missä totisesti tarvitaan monialaista osaamista ja erilaisia tarkastelutapoja.

Hannu Ikonen, koulutuksen kehittämispäällikkö